تولید اولین ربات نرم چاپ سه بعدی با کمک دانشمند ایرانی

 

1400 دنیای نو - تولید اولین ربات نرم چاپ سه بعدی با کمک دانشمند ایرانی

تولید اولین ربات نرم چاپ سه بعدی با کمک دانشمند ایرانی

دانشمندان دانشگاه های هاروارد و کالیفرنیا در سان دیگو با همکاری بابک مصدق، استادیار کالج پزشکی ویل کورنل در دانشگاه کورنل، نخستین ربات چاپ سه بعدی جهان را ارائه داده اند که از هسته سخت اما پوشش خارجی نرمی ساخته شده است.

 دانشمندان دانشگاه های هاروارد و کالیفرنیا در سان دیگو با همکاری بابک مصدق، استادیار کالج پزشکی ویل کورنل در دانشگاه کورنل، نخستین ربات چاپ سه بعدی جهان را ارائه داده اند که از هسته سخت اما پوشش خارجی نرمی ساخته شده است.این امر به ربات، امکان انجام پرش های چندگانه و سازگاری بهتر با انسان ها را می دهد. ربات جدید با الهام از طبیعت ساخته شده و قادر است بیش از 30 پرش را انجام دهد. این ربات با ترکیب بوتان و اکسیژن نیرودهی می شود.
 ربات ابداعی در مقایسه با نمونه های دیگر سازگارپذیرتر است و می تواند پا به پای انسان ها کار کند.
 در آزمایشات انجام شده، سیستم مزبور به پرش ارتفاع 76.2 سانتی متر و پرش افقی 15.24 سانتی متر دست یافت. ربات بیش از 100 بار پرش کرد و از 35 پرش دیگر از ارتفاع 121.9 سانتی متری جان سالم به در برد.
 گردهم آوردن مواد سخت و نرم در کنار یکدیگر به دانشمندان در ارائه نسل جدید ربات های سریع کمک می کند.
 مصدق و همکارانش امیدوارند دستاورد جدید امکان یکپارچه شدن اجزای سخت با ربات های نرم را فراهم کند. این ربات ها می توانند بدون کاهش دادن ایمنی انسان هایی که با آن ها کار می کنند، سریع تر حرکت کنند.