تولید یک رنگ جالب و کاربردی

1800 دنیای نو - تولید یک رنگ جالب و کاربردی  

تولید یک رنگ جالب و کاربردی

محققان ترکیب رنگی جدیدی ساخته اند که در صورت برخورد پرتوهای گرمابخش خورشید، جسم مورد نظر را خنک می سازد.

این ابتکار جدید توسط گروهی از محققان دانشگاه جان هاپکینز ارایه شده است. آنها با آگاهی از این موضوع که بسیاری از مردم به دست زدن به وسایل گرم شده ناشی از تابش نور خورشید علاقه ای ندارند و همچنین گرم شدن بسیاری از وسایل از عمر مفید آنها می کاهد این رنگ جدید را با ویژگی منعکس کردن بخش قابل توجهی از نور خورشید تولید کرده اند.
مهمترین ویژگی این رنگ جدید، تولید آن بر مبنای مواد به کار رفته در تولید شیشه است.
دکتر جیسون بنکاسکی این رنگ جدید را از سیلیکات پتاسیم که در طبیعت به وفور یافت می شود تولید کرده است. این ماده مبنای اصلی تولید شیشه بوده و به راحتی نیز در آب حل می شود.
این محقق با ایجاد تغییرات ساختاری در این ماده امکان استفاده از آن به صورت اسپری بر روی سطوح مختلف را فراهم آورده است. پس از خشک شدن ماده اسپری شده نسبت به اثرگذاری آب مقاوم می شود.
در ابتکارعمل از رنگدانه ها نیز برای تولید رنگهای جدید از این ترکیب استفاده شده است. بدین ترتیب می توان آن را بر روی هر سطحی اسپری کرد.
این رنگ کاملا ارگانیک بوده و با سایر رنگهایی که پیشتر بر روی سطوح اسپری شده است به خوبی پیوند می خورد. این درحالی است که اگر از رنگهای معمولی استفاده شود، در محل پیوند لایه های جدید و قدیم ترکهایی ایجاد می شود.
قرار است آزمایشاتی طی دو سال بر روی این رنگ جدید انجام شود و در صورت کسب مجوزهای لازم تولید صنعتی آن آغاز شود.