آیا می توان صخره های مرجانی را با چاپ سه بُعدی نجات داد؟

13549 دنیای نو - آیا می توان صخره های مرجانی را با چاپ سه بُعدی نجات داد؟در حال حاضر صنعت چاپ سه بعدی، فرصتی برای تعمیر آسیب های کنونی ارائه داده و مانع از آسیب های بزرگتر خواهد شد.

تغییرات آب وهوایی ، بیماری ، آلودگی غیر قابل تحمل ، ماهیگیری و لایروبی ، ازجمله تهدیدهای عمده برای صخره های مرجانی هستند . فدراسیون جهانی حیات وحش ( WWF ) بیان می کند تقریبا سی درصد از صخره های مرجانی دنیا در حال حاضر از بین رفته اند و اینچنین تخمین میزند که شصت درصد آنها در طول سی سال آینده در صورتی که هیچگونه تغییری اعمال نشود ، از بین خواهند رفت . صخره های مرجانی ، بیشترین تنوع اکوسیستمی روی زمین را شامل بوده و از سواحل در برابر امواج و طوفان های گرمسیری محافظت میکنند . بنابراین ، محافظت از آنها اجتناب ناپذیر میباشد . با اینکه صخره های مرجانی به طور طبیعی قادر به بازسازی خود هستند ،اما این فرآیند میتواند بسیار طولانی باشد.بنابراین ، "جیمز گاردینر" ( James Gardiner ) ، معمار استرالیایی ، دیدگاهی برای استفاده از فنآوری چاپ سه بعدی برای ایجاد ساتارهای مدولار و حاوی کربن کم ارائه داد که ویژگی های لازم برای بازسازی زیستگاه های دریایی را داراست .

گاردینر برای اینکه به ایده خود جامه عمل بپوشاند، با "دیوید لِنون"(David Lennon) و "الکس گواد"(Alex Goad) در آزمایشگاه طراحی ریف(RDL) همکاری میکند . شرکت غیر انتفاعی ناسود ، طرفدار محافظت از صخره های مرجانی بوده و با رویکردهای متفاوتی برای رسیدن به این هدف کار میکند. اما صخره های مصنوعی مشترک ، اغلب ساختارهای بلوکی بتون یا استیل دارند که عمدتاً همانند صخره های واقعی به نظر نمی رسند . اینجاست که چاپ سه بعدی به کار می آید : چاپ سه بعدی میتواند صخره هایی با نمای طبیعی تر تولید کند .