روکش پلی استر بر روی قوطی به جای چاپ

Pic1773 دنیای نو - روکش پلی استر بر روی قوطی به جای چاپقوطی های نوشیدنی تجارت بزرگی در سرتاسر دنیا هستند که رشد تقاضا برای آنها در برخی مناطق تا 25 درصد است . سال گذشته 285 میلیارد از آنها تولید شد که بیشترین نرخ بازیافت از بسته بندی را دارا هستند. 

 سیستم های تولید قوطی های نوشیدنی که برخی کارخانه ها را قادر می سازد تا سه هزار قوطی در دقیقه تولید کنند روز به روز پیشرفته و پیچیده تر می شوند.

برنده مسابقه قوطی سال 2011، آخرین نمونه از پیشرفت در تولید قوطی است که در بیست سال گذشته انجام شده است . کارخانه ژاپنی تولید کننده ، پیچیدگی کمتری نسبت به سایر کارخانه های بزرگ دیگر دارد و اثرات گلخانه ای آن کمتر است. در تولید این قوطی شرکت سازنده Toyo Seikan از روکش پلی استر بر روی قوطی فلزی استفاده کرده است که کاهش چشمگیری در ماده اولیه و انرژی در پی داشته است . به عنوان مثال روان کننده ای که بطور معمول در فرآیند پرس برای شکل دهی به قوطی استفاده می شود باید قبل از چاپ شسته شود اما بکارگیری روکش های پلی استر این نیاز به روان کننده و شوینده شیمیایی را از بین می برد. استفاده از مواد روکش شده بدین معناست که دیگر نیازی به اسپری مواد روکشی ، حلال و انرژی بسیار زیاد برای خشک کردن آنها نیست.