ساخت تاتوی الکترونیکی برای اندازه گیری گلوکز خون

AndroidOnlineNewsImage دنیای نو - ساخت تاتوی الکترونیکی برای اندازه گیری گلوکز خونگروهی از محققان ژاپنی تاتوهای الکترونیکی چاپی را ساخته اند که می توان به کمک این تاتوها سطح گلوکز خون انسان را سنجید .

 گروهی از محققان دانشگاه واسدای ژاپن تاتوهای الکترونیکی را از ورقه های بسیار نازک فیلم های انعطاف پذیر الاستومتریک با ضخامت ۷۵۰۰ نانومتر ساخته اند . آنها همچنین بخش های سیمکشی این دستگاه را از جنس نقره انتخاب و چاپ کردند .

سپس سیم کشی های چاپی نقره روی ورقه نازک تاتو قرار داده شدند . همچنین بقیه بخش ها مانند تراشه های مقاوم و ال ای دی ها نیز  در سیم کشی کار گذاشته شدند . در نهایت نیز لایه دومی از فیلم روی سیم کشی قرار داده می شود.

این لایه های فیلم نه تنها به یکدیگر بلکه به پوست انسان نیز می چسبند . به گفته محققان این ورقه های نانو ۵۰ مرتبه از مواد مشابه انعطاف پذیرتر هستند .

این روش تولید تاتوهای الکترونیکی بسیار ساده است زیرا می توان کل این فرایند را در شرایط معمولی انجام داد . چنین تاتوهایی قابلیتهای متعددی دارد از جمله اندازه گیری سطح گلوکز یا الکل موجود در خون انسان .