تقویم هوشمند روی یک برگه کاغذ!

13809 دنیای نو - تقویم هوشمند روی یک برگه کاغذ!یک مخترع ژاپنی تقویمی هوشمند ساخته که شبیه یک برگه کاغذ معمولی است اما قابلیت های جالبی دارد. 

 این تقویم هوشمند ظاهری شبیه یک برگه کاغذ معمولی دارد اما دارای عملکردی در حد یک اپلیکیشن موبایل است. این تقویم که در حقیقت یک برگه هوشمند است به راحتی با تقویم گوگل موجود در تلفن همراه کاربر همخوان می شود. برای ساخت این تقویم از جوهر هوشمند استفاده شده که هر سه ماه یکبار نیازمند شارژ است .

کوشو تسوبوی مخترع ژاپنی تقویم هوشمند می گوید: قصد داشتم با این کار مرز میان محصولات عادی و دیجیتالی را از بین ببرم.

البته این اختراع هوشمند هنوز به طور تجاری عرضه نشده است.