تولید کفش از بطری های پلاستیکی

82913187_367208aaaca_480 دنیای نو -    تولید کفش از بطری های پلاستیکییک شرکت انگلیسی با استفاده از بطری های آب بازیافتی کفش های راحتی زنانه تولید می کنند.

 دو سرمایه گذار انگلیسی یک تولیدی کفش به نام Rothy تاسیس کرده اند که مواد  اولیه آنها برای تولید کفش بطری های بازیافتی است .  جالب آنکه هیچ کدام از این دو نفر تا چهار سال قبل از صنعت تولید کفش هیچ اطلاعاتی نداشتند .

برای تولید کفش، بطری های بازیافتی مراحل استرلیزه شدن، شستشو با آب داغ ، خرد شدن و ریز شدن را پشت سرمی گذارند. در نهایت این بطری ها به موادی بسیار نرم و ارتجاعی تبدیل می شوند. سپس این نخ ها در یک چاپگر سه بعدی وارد می شود که الگوریتم تولید کفش را در اختیار دارد. سپس رویه بافته شده کفش به بخش کفی یا زیرین آن چسبانده می شود. بخش زیرین کفش نیز از جنس فیبر کربنی است .

 مشتریان Rothy می توانند کفش های استفاده شده خود را دوباره به شرکت بفرستند . این کفش ها دوباره بازیافت شده و از آن کفشی تازه ساخته خواهد شد. به این ترتیب حلقه بازیافت یک کالا به طور کامل تکمیل می شود .