قوطی هوشمندی که شیر فاسد را تشخیص میدهد

  621 دنیای نو - قوطی هوشمندی که شیر فاسد را تشخیص میدهد

 
قوطي هوشمندي که شير فاسد راتشخيص مي دهد
 
 مهندسان دانشگاه برکلي و تايوان بطري هوشمند با پرينتر سه‌بعدي طراحي کرده‌اند که مي‌تواند تخمين بزند غذاهاي درون يک فروشگاه از جمله شير که تاريخ مصرف کمي دارد، تا چه زماني سالم باقي خواهند ماند.

معمولا بو کشيدن شير براي مطمئن شدن از سالم بودن آن، کار سختي است چون بوي شير فاسد خيلي مشمئزکننده است. حتي بعضي افراد تاريخ مصرف شير را نگاه نمي‌کنند، آن را سر مي‌کشند. حال، مهندسان با استفاده از يک فناوري راه‌حلي براي اين کار پيدا کرده‌اند.
اين فناوري قطعات الکتريکي را در يک پلاستيک چاپ شده توسط پرينتر سه‌بعدي جاسازي مي‌کند. آنها سپس يک سر بطري شير از اين پلاستيک درست کردند که شامل مدار تشديد است و مي‌تواند تغييرات سيگنال‌هاي الکتريکي ايجادشده توسط تکثير باکتري‌ها را تشخيص دهد.
با اين ابزار، زماني که کسي مي‌خواهد مثلا شير بخرد، فقط کافي است که در بطري شير را نگان کند. اگر شير خراب يا در شرف خراب شدن باشد، روي آن نوشته شده: «لطفا بو نکشيد!»
مهندسان مي‌گويند که اميدوارند به زودي اين در بطري هوشمند را براي بسته‌بندي‌هاي غذاهاي ديگر درست کنند. آنها مي‌گويند:‌ «روزي را تصور کنيد که مي‌توانيد تلفن همراه خود را براي چک کردن ميزان تازگي غذاها به کار ببريد».