تولیدکنندگان کاغذ همچنان به دنبال افزایش تعرفه‌ها

20170424121716cb-%202 دنیای نو - تولیدکنندگان کاغذ همچنان به دنبال افزایش تعرفه‌هارییس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران از پیگیری مجدد تولیدکنندگان در جهت وضع تعرفه بالاتر به منظور واردات و جلوگیری از واردات بی‌رویه خبر داد.

 ابوالفضل روغنی گلپایگانی در گفت‌وگویی ، با اشاره به این‌که در بخش کاغذهای بسته‌بندی تولید مازاد بر نیاز کشور است ، اظهار کرد : در این بخش بیش از ظرفیت کشور تولید داریم و اصرار تولیدکنندگان به وضع تعرفه بالا برای واردات و جلوگیری از واردات بی‌رویه است .

وی با اشاره به این‌که در زمینه‌ی بسته‌بندی کاغذ از دنیا عقب نیستیم ، ادامه داد : در سه استان کشور سه کارخانه جدید مدنظر قرار گرفته‌اند و برهمین اساس تولید کاغذهای بسته‌بندی در وضعیت مطلوبی قرار دارد .

رییس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران در مورد وضع تعرفه بالا برای واردات کاغذ ، عنوان کرد : پیش از سال این مساله را به وزارت صنعت ، معدن و تجارت منعکس کردیم و ظاهرا دولت با این مساله مخالفت کرده است .

روغنی اظهار کرد: دولت حدود ۲۰۰۰ درخواست افزایش تعرفه را رد کرده که یکی از آنها مربوط به کاغذ است اما ما همچنان پیگیر وضع تعرفه واردات کاغذ هستیم هرچند که این مساله تنها یکبار در سال مدنظر قرار می‌گیرد .

وی افزود : در حال حاضر کاری از ما خواسته نیست و امیدواریم با طرح این مساله دولت آینده وضع تعرفه بالاتر برای واردات کاغذ مدنظر قرار گیرد .