تحولی در چاپ افست ورقی

  1.  

3707_636303607433655035_L دنیای نو - تحولی در چاپ افست ورقیسیستم های LED آی اس تی متز (IST Metz) که با آب خنک می شوند و مخصوص چاپ ورقی افست هستند.

 ال ای دی کیور (LED cure) یک سیستم LED تازه است که با آب خنک می شود و دارای عملکرد بالایی است. این LED تازه قادر است که به صورت دستی با نیازهای مختلف چاپ های ورقی افست خود را مطابقت دهد. این سیستم از نظر طولی مقیاس پذیر است و می تواند خود را با تمام فرمت های دستگاه و شرایط نصب مختلف سازگار کند. این ویژگی باعث می شود که بتوانیم از واحد LEDcure در موقعیت های مختلف و به عنوان یک دستگاه استفاده کنیم.

 LEDcure تازه مکملی است بر مجموعه راه حل های دوباره طراحی شده LED که IST همراه با یکی از شرکت های فرعی خود به نام Integration Technology ارائه می دهد. همکاری میان دو شرکت به شکل گسترده ای و در محصولاتی همچون بوستر XT8 به ثمر نشسته است. به لطف فناوری بوستر جدید، LEDcure در مقایسه با سیستم های LED معمولی دارای 30 % توان بیش تر است. دیگر ویژگی های برجسته LEDcure تازه عبارتند از: تبادل راحت اپتیک ها یا امکان مقاوم سازی چیپ های LED.

 در فاصله معمول 80 تا 100 میلیمتری که با زیرلایه ها ایجاد می شود ، LEDcure تازه در چاپ ورقی افست می تواند عملکرد بالایی از خود نشان دهد. این مساله نه تنها به دلیل نهایت شدت پرتوافکنی یا همان اوج صورت می گیرد ، بلکه هم چنین به این دلیل است که میدان پرتوافکنی عریض LEDcure باعث دست یابی به زمان خشک شدن اضافی یا همان دوز می شود. برای عمل آوری بهینه رنگ ها و جلاکاری های LED و رساندن آن ها به نقطه اوج ، این مساله تاثیرگذاری خواهد بود. در نتیجه، مشتریان و فروشندگان مواد مصرف شدنی در طراحی و انتخاب نقاشی ها و جلاکاری های خود، انعطاف پذیری بیش تری دارند .