سطح سواد جامعه با ورود چاپ به ایران افزایش یافت

sathe%20savadeeee دنیای نو - سطح سواد جامعه با ورود چاپ به ایران افزایش یافتیک پژوهشگر هنر ایران درباره تأثیرات برگزاری نشست‌های "از هزارو یک شب تا هزار و یک روز" گفت: این نشست برای هنرمندان و پژوهشگران جهت بررسی کارهای فاخر گذشتگان و استفاده از آن‌ها در آثار خود بسیار مفید است.

علی بوذری با اشاره به برگزاری نشست از هزارو یک شب تا هزار و یک روز درباره هدف برگزاری این نشست تخصصی، اظهار داشت: بخش اول این نشست به تصاویر چاپ سنگی در دوره قاجار پرداخت که در این دوره برای اولین بار چاپ به ایران وارد شد و همین عامل باعث افزایش سطح سواد در جامعه شد و کتاب‌های بیشتری برای علما و دانشمندان به چاپ رسید.

پژوهشگر هنر ایران تصریح کرد: بسیاری از کتاب‌های چاپ سنگی دارای تصویر بودند و تصاویر آن‌ها به عنوان منبع الهام برای هنرمندان ما مؤثر هستند و در واقع در این نشست به دو تصویرگر مطرح دوره قاجار می‌پردازد و تاثیر این‌گونه تصاویر را بر روی آثار هنرمندان معاصر نشان می‌دهد.

وی درباره معرفی داستان هزار و یک شب و هزار و یک روز و چگونگی ارتباط این دو داستان، بیان کرد: هزارویک شب به عنوان یک متن ادبی 170 سال پیش در ایران ترجمه شده و پس از آن تاثیر زیادی بر فرهنگ و ادبیات ایران می‌گذارد.

بوذری گفت: هزارو یک روز یکی از کتاب‌هایی است که بر اساس ساختار داستانی هزارویک شب نوشته شده و همین دلیل با توجه به ارتباط نزدیک این دو داستان چه از لحاظ متنی و چه از لحاظ تصویرسازی، بخش دوم نشست را هزارو یک شب تا هزار و یک نام‌گذاری کردیم.

وی درباره نتیجه برگزاری این نشست تخصصی، اظهار داشت: هر دو نشست به آثار فاخر ایرانی در متن و تصویر پرداخت که در آثار چاپ سنگی با متون و تصویرسازی‌های فاخر ایرانی مواجه بودیم.

 

پژوهشگر هنر ایران خاطرنشان کرد: این نشست برای هنرمندان و پژوهشگران جهت بررسی کارهای فاخر گذشتگان و استفاده از آن‌ها در آثار خود بسیار مفید بود.