ورود چک‌های الکترونیکی ظرف 3 ماه آینده

 2352121 دنیای نو - ورود چک‌های الکترونیکی ظرف 3 ماه آیندهمدیرکل فناروی اطلاعات بانک مرکزی از ورود چک‌های الکترونیکی ظرف دو تا سه ماه آینده به شبکه بانکی خبر داد و گفت : پایلوت امضای الکترونیکی روی سیم کارت اکنون در حال اجرا است.

به کارگیری چک‌های الکترونیکی ، یک بحث قانونی دارد که بر مبنای آن ، مجلس در قانون در خصوص امضای الکترونیکی روی سیم‌کارت‌ها مواردی را ذکر کرده است . بر این اساس ، اکنون پایلوت این موضوع انجام شده و ظرف دو تا سه ماه آینده ، به مرحله عملیاتی خواهد رسید .

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی افزود : اگر امضای الکترونیکی روی سیم کارت به مرحله عملیاتی برسد، می‌توان چک الکترونیکی داشته باشیم؛ اما برای چک باید امضای الکترونیکی داشته باشیم .

وی تصریح کرد: چک الکترونیکی از طریق گوشی تلفن همراه صادر شده و کاغذی نیست ؛ البته ویژگی‌های این چک این است که از طریق گوشی همراه به گوشی همراه دیگری منتقل می‌شود و همچنین همان لحظه می‌توان متوجه شد که آیا این چک کارسازی می‌شود یا خیر .