پتروشیمی بستر ساز توسعه صنعت بسته بندی است

D1736346T14235450webb دنیای نو - پتروشیمی بستر ساز توسعه صنعت بسته بندی استکارشناس و فعال صنعت چاپ و بسته بندی در برنامه « ساعت صنعت » رادیو اقتصاد گفت : پتروشیمی بستر ساز توسعه و شکوفایی این صنعت در کشور است.

حمیدرضا طاهری با اشاره به اینکه توسعه واحدهای پتروشیمی از جمله فرآیندهای بسیار چشمگیر و پر رنگ در صنعت مملکت است، افزود: محصولات پلیمری از جمله خروجی مهم این واحدهاست.

وی همچنین محصولات مزبور را از اصلی‌ترین ورودی‌های صنعت چاپ و بسته بندی عنوان کرد و اظهارداشت: تمامی فیلم‌های پلیمری مورد نیاز این صنعت در گذشته از طریق واردات تامین و به مصرف صنایع داخلی می‌رسید.

این کارشناس و فعال صنعت چاپ و بسته بندی «فیلم‌های پلیمری را بستر اولیه تولید و شکوفایی صنعت مزبور» برشمرد و گفت: خوشبختانه امروز این محصول در داخل کشور تولید و حتی در چرخه صادرات قرار می‌گیرد.

وی در ادامه با بیان اینکه سیاست‌های کلان اقتصادی کشور امروز مبتنی بر ایجاد ارزش افزوده از نفت خام است، افزود: بدون شک از طلای سیاه می‌توان محصولات فراوانی با ارزش افزوده بالا تولید کرد که پلیمر از جمله این تولیدات با ارزش است.

طاهری با اشاره به این جمله که ۵۵ درصد صادرات غیر نفتی کشور در سال ۹۴ محصولات پلیمری بوده است، اظهارداشت: اهمیت صنعت پتروشیمی در اقتصاد ملی بر هیچ کس پوشیده نیست.

وی در پایان با بیان اینکه اشتغال افزایی، ارزش افزوده بالا، ارزآوری، رشد اقتصادی، تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید داخلی همه وهمه از امتیازات مهم صنعت پتروشیمی است، یادآورشد: خوشبختانه این صنعت در کشور روی ریل توسعه قرار گرفته و با سرعت به سمت جلو در حال حرکت است.

«بابک عابدینی» رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنایع چاپ و بسته بندی نیز دربرنامه ساعت صنعت رادیو اقتصاد گفت: صنایع چاپ و بسته بندی در توسعه صادرات غیر نفتی بسیار نقش آفرین است.

وی افزود: اتحادیه صادرکنندگان صنایع چاپ و بسته بندی در دوران فعالیت خود توانسته نام و توانمندی‌های این صنعت را به خوبی در سطح منطقه و کشورهای جهان معرفی کند.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنایع چاپ و بسته بندی اظهارداشت: صنعت مزبور امروز از توانمندی‌های لازم برای حضور در بازارهای جهانی برخوردار و می‌تواند در ساختار اقتصادی کشور مثمر ثمر واقع شود.

وی در ادامه با اشاره به این جمله که صنعت بسته بندی موتور محرک برای برون زا شدن اقتصاد و پیشرفت تولید داخلی است، یادآورشد: این صنعت حلقه تکمیل کننده زنجیره تولید و صادرات است.