ماده غذایی که تغییر شکل می دهد/ پاستاهای سه‌بعدی در راهند

2471130 دنیای نو - ماده غذایی که تغییر شکل می دهد/ پاستاهای سه‌بعدی در راهندمحققان دانشگاهی توانسته اند با استفاده از ژلاتین و سلولز، ماده غذایی به شکل ورقه صاف بسازند که پس از فرورفتن در آب، اشکال سه بعدی به خود می گیرد.

 بر اساس گزارشی به نقل از ساینتیست، محققان دانشگاه MIT  توانسته اند ورقه های صافی از جنس ژلاتین و نشاسته را تولید کنند که در تماس با آب سه بعدی می شود. این ورقه ها به شکل دانه های پاستا، گل و یا حتی زین اسب درمی آیند !

این روش برای کاهش هزینه های حمل و نقل مواد غذایی بسیار کارآمد است. زیرا هنگام بسته بندی حجم مواد کاهش می یابد اما به محض فروبردن آن در آب شکل سه بعدی به خود می گیرد .

ون وانگ یکی از مولفان ارشد این تحقیق می گوید: ما محاسبات ساده ای انجام دادیم.  ما تصور کردیم شاید در آینده غذاهای تغییر شکل دهنده را بتوان به صورت صاف و با حجم کمتری بسته بندی کرد.

به هرحال آنها در تحقیقات خود از ژلاتین استفاده کردند زیرا به طور طبیعی با جذب آب حجم بیشتری می یابد. همچنین با توجه به میزان غلظت ماده، این حجم تغییر می کند.  در مرحله بعد یک فیلم دولایه مسطح از ژلاتین ساختند که دو چگالی مختلف داشت.

 از آنجا که لایه رویی ژلاتینی غلظت بیشتری داشت، می توانست آب بیشتری در خود جذب کند. بنابراین وقتی کل ساختار در آب فرو می رود، لایه رویی بیش از لایه زیرین پیچ و تاب می خورد و شکل یک قوس ایجاد می کند.

 از سوی دیگر محققان به دنبال راه های کنترل تغییر شکل ماده در مکان های مختلف  بودند. آنها در نهایت لایه رویی را با سلولز جایگزین کردند. این ماده آب کمی جذب می کند بنابراین امکان کنترل تغییر شکل وجود خواهد داشت. آنها توانستند با پرینت کردن سلولز در اشکال مختلف به شکل های دلخواه خود دست یابند.