انتظارات ورق‌سازان کارتن از چسبها

  1.  

--789123 دنیای نو - انتظارات ورق‌سازان کارتن از چسبها

چسب یکی از مهمترین عوامل در تولید کارتن های چند لایه‌ است . با توجه به اهمیت کاهش ضایعات در تولید کارتن چسب جایگاه ویژه ای در اتولید پیدا میکند ، اما از چه نوع چسبی در این عملیات باید استفاده کرد.

 برای بررسی چسبها در سیستم ورق سازان المانهای گوناگونی نیاز به بررسی دارد که در ادامه به تفضیل به آن می پردازیم .

1 - صرفه اقتصادی : ورق‌ساز کارتن به چسبی نیاز دارد که قیمت مقدار مصرف شده آن در هر متر مربع مناسب باشد و این امر لزوما با خرید ماده اولیه ارزان قیمت برآورده نمی شود ، چرا که در تولید باید به مواردی چون :

 - هزینه‌های بکارگیری و انبارداری

-  هزینه‌ای آماده‌سازی شامل نیروی انسانی ، ماشین‌آلات ، استهلاک و تعمیرات

 - خاموشی دستگاه‌ها برای نظافت و مشکلات خرابی

 - درصد ضایعات تولید شده

-  سرعت ماشین

توجه کرد.

2 - چسبندگی اولیه : نکته دیگر در انتخاب چسب این است که ، بر اساس زمان آغشته شدن سطوح به چسب و تشکیل باند ( پیوند مقاوم بین دو سطح ) ، چسبی انتخاب شود که پیوند نسبتا محکم اولیه بین دو سطح ایجاد کند و تا قبل از مراحل دیگر تشکیل پیوند ، گسسته نشود.

3 - تشکیل پیوند یکنواخت هموار : چسب باید غلظت ، ماده خشک و ضریب حرکت کاملا یکنواختی داشته باشد و بتوان مقدار آنرا به گونه‌ای درست اندازه گیری کرد . عوامل دیگری نیز در تشکیل پیوند مقاوم بین دو سطح دخالت دارند مانند:  مقدار جذب آب توسط کاغذ ، ظرفیت رطوبتی کاغذ و عوامل مربوط به ماشین‌آلات ، اما این نکته مهم است که چسب کارایی لازم را تحت هر شرایط کاغذ و ماشین داشته باشد .

4 - محصول مطلوب : پیوند نهایی تشکیل شده بین سطوح باید نیازهای کاربر را برآورده سازد به گونه‌ای که به طور مثال در ذخیره‌سازی و تحت شرایطی مانند رطوبت زیاد مقاومت خود را از دست ندهد .

5 - کاربرد آسان و مناسب : ویژگی‌های چسب مورد استفاده باید به گونه‌ای باشد که مشکلی را هنگام کار به وجود نیاورد ، همچنین به آسانی از روی سطوح دستگاه پاک شده و خاصیت سایندگی و خورندگی نداشته باشد و بوی نامطبوعی ندهد .

6 - منابع قابل اطمینان :  منابع تهیه چسب برای ورق‌ساز حیاتی می‌باشند به گونه‌ای که بایستی در زمان کمبود مواد اولیه هم از وجود چسب مورد نظر خود در بازار مطمئن باشد .