رشد مجلات روندهای بازار را مختل کرده است

  1.  

3590_636268118097036103_L دنیای نو - رشد مجلات روندهای بازار را مختل کرده استبنیان گذار یکی از مجلاتی که در سال 2007 شروع به کار کرده ، به بحث درباره این مساله می پردازد که کاغذ به چه صورتی بر اینترنت غلبه می کند.

 "منوکل" (Monocle)  چند سال است که به صورت چاپی ارائه می شود و روند رو به رشدی دارد  .

تایلر برول که با پرس گازته ( Press Gazette ) ؛ مجله تخصصی تجارت روزنامه نگاری صحبت می کرد، اعلام کرد که اگرچه انتشارات آن ها دارای یک وبسایت و ایستگاه رادیویی هم هست، اما این تولید کاغذی آن هاست که باعث درآمد زایی شده است .

او ادامه می دهد : " اکثریت قابل توجه درآمد ما مربوط به کاغذ و تبلیغات چاپی است . به لطف ایستگاه رادیویی 24 ساعته ، بخش دیجیتال هم رشد یافته است . سال گذشته ، 8 درصد از تبلیغات ما به صورت چاپی بود و 28 درصد فضای اصلی مجله ما به تبلیغات اختصاص داشت .

" مونوکل " یک مجله بین المللی مربوط به اخبار و سبک زندگی است که توسط وینکونتنت

 ( Winkontent ) تولید می شود . تمرکز اصلی این نشریه بر روی افرادی است که در دهه 40 زندگی خود هستند در حوزه های بانکداری و مالی کار می کنند. این نشریه ده بار در سال منتشر می شود و هربار بیش از 50 هزار نسخه به فروش می رساند . علاوه بر این ، 30 هزار نسخه هم به صورت رایگان در مناطقی قرار داده می شود که خوانندگان معمول این مجله حضور دارند .

اکثریت قابل توجه درآمد مربوط به کاغذ و تبلیغات چاپی است .

دفتر این نشریه که در لندن واقع شده ، در سراسر جهان 7 شعبه دارد و 55 نویسنده در آن به کار مشغولند .

برول در ادامه می گوید : "مردم هنوز به دنبال چیزهای ملموس و قابل لمس هستند . شما دوست دارید بر روی یک کاناپه راحت بنشینید . به همین دلیل مبلمان خوب می خواهید ، به همان صورتی که ترجیح می دهید یک دستمال سفره کتانی خوب در دست داشته باشید ، یا یک کتاب و مجله خارق العاده در دست داشته باشید."

این جاذبه ای که از انگشتان ناشی می شود ، تغییر نمی کند . به نظرم همه متوجه شده اند که این که دائما انگشت اشاره خود را بر روی یک صفحه روشن بچرخانید ، کار چندان رضایت بخشی نیست ."

این مجله در بریتانیا به صورت خرده فروشی و هر نسخه 5 پوند به فروش می رسد . این نشریه مشهور است به این که در ضمیمه خود همیشه به موضوعات عجیبی مثل نیروی دریایی ژاپن ، نامزد ریاست جمهوری فرانسه و امانوئل ماکرون بانکدار ، یا نحوه آموزش سگ های پلیس در آمریکا می پردازد .