رولند (Rolland) خط تولید دیجیتال کاغذ را آغاز کرد

785140000002555 دنیای نو - رولند (Rolland) خط تولید دیجیتال کاغذ را آغاز کردشرکت رولند به دنبال این است که در پاییز 2017 خط تولید کاغذهای چاپ دیجیتال را شروع کرده و هایتک (Hitech)، انویرو (Enviro) و انویرو دیجیتال (Enviro Digital) را با اندازه ها و ظاهری تازه عرضه کند.

شرکت رولند به دنبال این است که در پاییز 2017 خط تولید کاغذهای چاپ دیجیتال را شروع کرده و های تک (Hitech)، انویرو (Enviro) و انویرو دیجیتال (Enviro Digital) را با اندازه ها و ظاهری تازه عرضه کند. به منظور کمک بیش تر به این پروسه، رولند یک کتاب نمونه و کتاب مقایسه تازه عرضه می کند. ورقه های اختصاصی و بسته های آزمایشی آماده عرضه هستند. رولند به دنبال این است که تمرکز خود را بر روی بازار اینکجت و تونر چاپ دیجیتال افزایش دهد.

رولند به دنبال این است که با اضافه کردن کاور #110به مجموعه رولند هایتک، میزان فعالیت خود در چاپ دیجیتال شیت فد  را گسترش دهد. این پایگاه تازه به چاپگرها همان کاوری را ارائه می دهد که برای چاپ دیجیتال نیاز دارند و می توانند از آن ها در داده های مختلف، میل مستقیم و بازاریابی استفاده کنند.

با گسترش بازار شیت فد دیجیتال، رولند هم سایز  13x9 و هم سایز ورق اچ پی ایندیگو 10/12000 را در خط تولید رولند هایتک نگه می دارد. وزن پایه آن ها از #70 برای متن تا #110 برای کاور تازه متغیر خواهد بود. از آن جا که یک کاغذ دیجیتال بدون عایق ممتاز با روشنایی 96 برای موارد مصرف مبتنی بر تونر عرضه شده است، رولند هایتک می تواند به فروشگاه های چاپ امکان دهد که کار خود را به صورت چاپ دیجیتال تمام رنگی عرضه کنند.