برگزاری نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران در بهمن 94

1371105825 دنیای نو - برگزاری نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران در بهمن 94

 

بهمن پورمند گفت: زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی تهران از تاریخ 12 تا 15 بهمن 94 است.

این عضو هیات مدیره اتحادیه چاپخانه داران تهران با اعلام این مطلب عنوان کرد: علت تغییر و جابجایی زمان نمایشگاه به خاطر تداخل زمان آن با سال نو میلادی است، بنابراین تصمیم گرفته شد برای راحتی حضور شرکت های خارجی این امر انجام شود