ابداع محققان ایرانی برای تولید بسته بندی های حافظ محیط زیست

tfrkuytliij دنیای نو - ابداع محققان ایرانی برای تولید بسته بندی های حافظ محیط زیستگروهی از محققان ایرانی یک روانساز زیست تجزیه پذیر ابداع کرده اند که با کمک آن می توان شکنندگی پلیمرهای زیستی را کاهش داد تا در بسته بندی مواد غذایی و پزشکی زیستی به کار روند.

پلیمرهای زیست تخریب پذیر مانند مخلوط های پلی هیدروکسی بوتیرات (PHB) و پلی کاپرولاکتون (PCL) جایگزینی مناسب برای پلیمر های تجزیه ناپذیر به حساب می آیند.

با این وجود، دلیل مهم استفاده نشدن از مواد مذکور در زیست پزشکی و بسته بندی مواد غذایی ، شکنندگی آنها است.

در همین راستا گروهی از محققان ایرانی روانسازهای زیست تخریب پذیر جدیدی برای بهبود خواص فیزیک و شیمیایی مخلوط های PHB و PCL توسعه داده اند.

این روانسازها از طریق یک فرآیند کوپلیمریزاسیون تصادفی یک مرحله ای و با استفاده از نسبت های جرمی مختلف مونومرهای β-بوتیرولاکتون (HB) و ε-کاپرولاکتون (CL) سنتز می شوند.

روانسازی با محتوای بیشتر بخش های CL پایداری حرارتی بالاتری نشان می دهد. همچنین در مقایسه با PHB، افزودن این مواد به مخلوط‌های PHB/PCL باعث افزایش حداقل ۴تا ۶ برابری ( ازدیاد طول تا شکستگی مخلوط PHB50/PCL50 ) می‌شود.

این فرآیند همچنین نقطه ذوب و تبلور مخلوط‌های PHB/PCL را که برای پردازش حرارتی، مانند اکستروژن، محوری هستند، کاهش می‌دهد، در حالی که هیچ تاثیر نامطلوبی بر استحکام کششی و مدول الاستیک مخلوط‌ها مشاهده نشد.

منتشر شده در: ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی

تاریخ انتشار:1401.07.19