10 مقصد صادراتی کشور در نیمه نخست سال + نمودار

3segt دنیای نو - 10 مقصد صادراتی کشور در نیمه نخست سال + نمودار10 مقصد عمده صادراتی ایران در نیمه نخست سال جاری معرفی شدند. براساس ارزیابی صورت گرفته ارزش صادرات غیر نفتی ایران در مدت زمان مورد بررسی با رشد 15 درصدی به رقم 24 میلیارد و 250 میلیون دلار رسید و بیشترین ارزش صادراتی در این مدت به «چین» اختصاص داشته است.

داده های اعلام شده نشان دهنده آن است که در مدت زمان مورد بررسی هرچند ارزش صادرات کالا رشد داشته، اما حجم کالای صادراتی در نیمه نخست امسال ۵۱ میلیون و ۷۸۳ هزار تن کالا بوده که این میزان صادرات از حیث وزن نسبت به سال گذشته ۱۲.۵ درصد کاهش داشته است. طی ماه‌های اخیر همواره شاهد سبقت گرفتن میزان تجارت خارجی کشور به لحاظ وزنی نسبت به ارزش بوده ایم.

براساس داده‌های اعلام شده از سوی گمرک این سوال مطرح می شود که در مدت زمان مورد بررسی کالاهای صادراتی ایران به چه کشورهای صادر شده است؟ ارزیابی های صورت گرفته نشان می دهد در مدت زمان مورد بررسی «چین»، «عراق»، «امارات متحده عربی»، «ترکیه»، «هند»، «افغانستان»، «پاکستان»، «عمان»، «اندونزی» و «تایلند» بالاترین مشارکت در رشد صادرات کشور را داشته اند.

در مدت زمان مورد بررسی صادرات به «چین» بیش از 7 میلیارد و 842 میلیون دلار بوده که آمار منتشر شده نشان می دهد در مجموع 32.34 درصد از صادرات به این کشور صادر شده است. سهم صادرات به «عراق» هم در این مدت 13.9 درصد بوده است؛ مجموع صادرات به این کشور بیش از 3 میلیارد و 382 میلیون دلار بوده است.

سومین مقصد صادراتی در نیمه نخست سال جاری «امارات متحد عربی» است که سهمی 12.8 درصدی از صادرات را به خود اختصاص داده است. اما سهم «ترکیه» به عنوان سومین مقصد صادراتی کشور چند درصد بوده است؟ ارزیابی های صورت گرفته نشان دهنده آن است که 10.8 درصدی از ارزش صادرات در نیمه نخست به ترکیه اختصاص داشته است.

براساس داده‌های اعلام شده پنجمین مقصد صادراتی «هند» بوده و این کشور با  سهم صادراتی 3.7 درصدی توانست سهم بسیار اندکی از صادرات کشور را در مدت زمان مورد بررسی به خود اختصاص دهد.

باتوجه به داده های اعلام شده سهم صادراتی کشورهای «افغانستان»، «پاکستان»، «عمان»، «اندونزی» و «تایلند» نیز بین 3 تا 1.5 درصد صورت بوده است.

dwegyky دنیای نو - 10 مقصد صادراتی کشور در نیمه نخست سال + نمودار

منتشر شده در: اکو ایران

تاریخ انتشار:1401.07.24