بخش خدمات، رکورد دار تعداد شاغلین شد

WWWWWWWWWWWWWWWWWW دنیای نو - بخش خدمات، رکورد دار تعداد شاغلین شد

مطابق آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران سهم 50/4 درصدی از اشتغال کشور برای بخش خدمات است که حدود ۱۱ میلیون و ۹۷۶ هزار و ۸۱نفردر آن مشغول به کار هستند.

مطابق آمارارائه شده از سوی مرکز آمار ایران جمعیت شاغلین 15ساله و بیشتر در این فصل 23میلیون و 779 هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل 374 هزار نفر افزایش داشته است.

بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در تابستان1401، بخش خدمات با 50/4 رصد بیش­‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با 33/8 درصد و کشاورزی با 15/8 درصد قرار دارند.

طبق گزارش‌های آماری ارائه شده در کشور حدود 11 میلیون و 976 هزار و 81نفر در بخش خدمات مشغول به کار هستند که از این تعداد 9 میلیون و 882 هزار و 824 نفر از مردان و 2 میلیون و 93 هزار و 257 نفر از زنان خدمات ارائه می‌کنند.

براین‌اساس، 440هزار و 965 نیروی جدید مرد و  105هزار و 740 نفر نیروی جدید زن در بخش خدمات مشغول به کار شدند.

تعداد شاغلان در بخش صنعت 8 میلیون و 29هزار و 313نفر و تعداد شاغلین  در بخش کشاورزی 3 میلیون و 763هزار و 449نفر ثبت شده است.

منتشرشده در: تسنیم

تاریخ انتشار:1401.08.03