ضعف در بسته بندی و نشان تجاری محصولات مزیت دار

dwsgjjjjjjjjj دنیای نو - ضعف در بسته بندی و نشان تجاری محصولات مزیت داربه گزارش خبرنگار مهر این نمایشگاه در راستای برگزاری جشنواره ملی زرشک و با هدف عرضه محصولات و فرآوری محصولات مزیت دار زرشک، زعفران و عناب خراسان جنوبی برگزار شده است.

آن چه در همه غرفه‌های این نمایشگاه مشاهده می‌شود، این است که در خراسان جنوبی در خصوص بسته بندی و نشان تجاری محصولات مزیت دار ضعف داریم.

باید برنامه‌ریزی مناسب و جامعی در این زمینه انجام دهیم تا محصولات مزیت دار و فرآوری‌های آنها با بسته بندی در شأن خراسان جنوبی برای فروش عرضه شوند.

در کار گروه رفع موانع تولید استان این موضوع را به شکل ویژه پیگیری خواهیم کرد تا بتوانیم خروجی مناسبی برای جشنواره ملی زرشک داشته باشیم.

منتشرشده در: مهر

تاریخ انتشار:1401.08.10