دانشمندان نوع جدیدی از پلاستیک با خاصیت فلز تولید کردند

ddddddddddddfff دنیای نو - دانشمندان نوع جدیدی از پلاستیک با خاصیت فلز تولید کردنددانشمندان موفق به ساخت نوعی ماده جدید شدند که مانند پلاستیک اما با خواص فلز است. این ماده می تواند همانند یک فلز رسانا بوده و الکتریسیته را هدایت کند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، محققان امیدوارند با کشف ماده جدید به پیشرفت های تازه ای در زمینه های مختلف دست پیدا کنند. جان اندرسون، دانشیار شیمی و پژوهشگر اصلی این مطالعه می گوید:در این تحقیق نوع جدیدی از ماده طراحی و ساخته شد

که می تواند الکتریسیته را هدایت کند، به راحتی شکل بگیرد و در شرایط عادی مقاوم باشد. تاکنون مواد رسانا مختلفی ساخته شده است، هر کدام از آنها توانایی های جداگانه ای دارند که باعث میشود دستگاههای الکترونیکی متفاوتی نیز تولید شود. اما در هر حال مواد رسانا شباهت هایی نیز دارند. در این مواد مولکول های وجود دارد که بصورت متراکم و در خطوط مستقیم قرار دارند. این مولکول ها برای هدایت الکتریسیته لازم هستند. در این مطالعه نیز نوع جدیدی از مواد تولید شد که در آن مولکول ها بصورت درهم ریخته هستند اما با این حال می تواند رسانا بوده و الکتریسیته را هدایت کند. این ماده در برابر هم شدن و له شدن مقاوم است بطوریکه محققان آن را خمیربازی رسانا نامیدند.

با وجود این ماده در آینده میتوان وسایل الکترونیکی با شکل های مختلف داشت. این ماده تمامی ویژگی های مربوط به یک رسانا را زیرسوال برده است. فلزات، از بزرگترین گروه رساناها محسوب میشوند. تغییر فلزات با کمک یک تکنیک شیمیایی آن ها را به رسانا تبدیل می کند. این مواد با وجود خواص رسانائی، در صورت وجود رطوبت یا دمای زیاد خاصیت خود را از دست می دهند.

منتشرشده در:تکنا

تاریخ انتشار:1401.08.24