نگاهی مقایسه‌ای به تغییرات تبلیغات محیطی

Untitlsdsssssssssssssed-1 دنیای نو - نگاهی مقایسه‌ای به تغییرات تبلیغات محیطیبررسی تبلیغات محیطی در بازه زمانی مرداد تا آبان 1401 نشان می‌دهد، از 1700 تابلو، 1651 مورد به تبلیغات تجاری اختصاص داده شده است.

مقایسه 10 رسته برتر تبلیغ کننده نشان می‌دهد؛ صنعت خدمات بیشترین سهم تبلیغاتی را در این دو ماه به خود اختصاص داده‌اند. البته این صنعت در مـاه مـرداد 51 % و در ماه آبان 40% از تبلیغات 10رسته پرتبلیغ را داشته است.

حجم تبلیغات خدمات ارتباطی و پس از آن نوشیدنی ها در بین رسته های پر تبلیغ بیشترین میزان رشد سهم از تبلیغات را در آبان ماه داشته اند. در بین 10 رسته پر تبلیغ، خدمات ارتباطی از جایگاه چهارم به جایگاه اول رشد داشته و نوشیدنی‌ها با یک پله جا به جایی به جایگاه چهارم در آبان ماه منتقل شده است.

برندهای فعال در تبلیغات محیطی نیز در آبان ماه با تغییراتی روبرو بوده و مقایسه10 برند برتر نشان می‌دهد خدمات گردشگری و تفریحی که در هر دو ماه حضور فعالی در 10 برند برتر داشته اسـت، در مـاه آبـان با کـاهش مواجه بوده اسـت.برندهای، فلای تو دی ، سفرمارکت و علی بابا در این رسته جز ده برند پر تبلیغ در مرداد ماه بوده‌اند. همچنین در رسته محصولی نوشیدنی‌ها، چای دبش و دلستر جز 10 برند پر تبلیغ در آبان ماه بوده‌اند.

بررسی‌ها مشخص کرد، اجرای کمپین‌هایی با محوریت فروش اقساطی در آبان ماه رشد داشته است. با وجود این رشد، کمپین‌هایی با محوریت معرفی محصولات در دو ماه همچنان رتبه اول را از آن خود کرده‌اند.

 

منتشرشده در: mbanews.ir

تاریخ انتشار:1401.11.18