صنعت تولید کارتن؛ درگیر تلاطم های اقتصادی

55675 دنیای نو - صنعت تولید کارتن؛ درگیر تلاطم های اقتصادی

صنعت تولید کارتن؛ نیازمند اعتبار بانک مرکزی

نایب رئیس انجمن صنایع کارتن و ورق ایران ضمن بیان اینکه صنعت تولید کارتن در کشور متاثر از شرایط اقتصادی کشور سرشار از تلاطم بود اظهار داشت که بانک مرکزی به منظور حمایت از تولیدکنندگان از جمله صنعت کارتن سازی، باید سیاست انقباضی پول را برای امسال اصلاح کند.

واحدهای تولیدی صنعتی و واحدهای تولیدی صنفی و حتی واحدهای تولیدی محصولات کشاورزی نیازمند و وابسته به صنعت تولید کارتن هستند اما با این وجود این رسته همواره در رده آخر توجهات مسئولان قرار دارد.

وی ادامه داد: در شرایط اقتصادی کنونی نیاز به تامین ارز توسط بخش خصوصی بیش از گذشته احساس می شود، چرا که دولت نیازهای خودش را تامین می کند و این بخش خصوصی است که باید با صادرات محصولات، ارز را به منظور تامین نیاز واحدهای تولیدی دیگر وارد کند. از این رو لازمه صادرات، تولید محصولات با کیفیت و مطابق با استانداردهای بین المللی درگرو توجه هرچه بیشتر به این صنعت است.

کمک به واحدهای تولیدی منجر به رشد آن خواهد شد اما با کاهش ارزش ملی پول، توان مالی شرکت ها و تولیدکنندگان نیز کاهش یافته است. به این معنا که اگر ارزش ریالی یک واحد تولیدی برای تامین مواد اولیه در گذشته صد بوده اکنون تبدیل به سی شده است. طبیعی است که در چنین شرایطی تولید هم مانند قبل نیست. این خلاء با تامین مالی پر خواهد شد که این اتفاق هم جز با کمک بانک مرکزی میسر نیست.

وی در ادامه با اشاره به اینکه بانک مرکزی به منظور حمایت از تولیدکنندگان باید سیاست انقباضی پول را برای امسال اصلاح کند، گفت: سال گذشته، سرشار از تلاطم بود و به تبع آن صنعت تولید کارتن هم دچار فراز و نشیب هایی شد. چرا که این رسته آینه تمام نما و شاخص تولید در واحدهای دیگر است. به این معنا که اگر واحدهای دیگر رونق داشته باشند به منظور بسته بندی به سمت صنعت کارتن سازی خواهند آمد در غیر اینصورت خرید کارتن نخواهند داشت.

از همین رو سال گذشته طبق شاخص ما تولیدات در این حوزه خوب نبود که نشان دهنده همان تلاطمی است که در ابتدا به آن اشاره کردم. امیدواریم که سال جاری بهتر از ادوار گذشته باشد.

البته نباید ناگفته بماند که واحدهای تولیدی کارتن سازی طی ماه های گذشته تجهیزاتشان را ارتقا دادند و از این نظر مشکل خاصی وجود ندارد. نتیجه این اتفاق بی نیازی کشور برای واردات کارتن های بسته بندی بود. این نشان می دهد که در صورت توجه بیشتر به این صنعت می توانیم بیش از پیش پاسخگوی نیاز داخلی و صادرات بیشتر باشیم.

منبع: چاپ و نشر آنلاین