رفع مشکلات حوزه چاپ و نشر با بهره مندی از ظرفیت های دولت مردمی

6845 دنیای نو - رفع مشکلات حوزه چاپ و نشر با بهره مندی از ظرفیت های دولت مردمی

از نگا‌ه مجموعه دولت، مباحث مرتبط با کاغذ همچون کالاهای اساسی مورد اهمیت قرار دارد و دولت از تمامی ظرفیت ها و امکانات موجود برای رفع مشکلات حوزه چاپ و نشر استفاده خواهد کرد.

محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ در دیدار با جمعی از فعالان صنعت چاپ و نشر در وزارتخانه، پس از شنیدن نقطه نظرات و دغدغه های فعالان بخش خصوصی حوزه صنعت چاپ و نشر کشور به اهتمام ویژه مجموعه وزارت فرهنگ مبنی بر تقویت بیشتر حوزه نشر و حمایت همه جانبه از ناشران اشاره کرد و گفت: در این راستا می بایست با پیش بینی بسته ویژه حمایتی از ناشران، برنامه های حمایتی وزارت فرهنگ از جامعه نشر کشور بیش از پیش ارتقا یابد.

اسماعیلی با بیان اینکه می بایست متناسب با هر بخشی از صنعت نشر و چاپ، کارگروه های تخصصی از سوی معاونت فرهنگی وزارتخانه به طور منظم تشکیل شود، گفت: بدون تردید این کارگروه ها با آسیب شناسی دقیق و کارشناسانه اعضا، تاثیر بسزایی در پیشبرد برنامه های کلان و راهبردی صنعت چاپ و نشر وزارت فرهنگ خواهد داشت .

وی در ادامه ضمن تأکید بر بهرمندی هر چه بیشتر از ظرفیت های عظیم در بخش های مختلف دولت برای حمایت و تقویت از صنعت چاپ و نشر کشور گفت: از نظر دولت، مباحث مرتبط با کاغذ همچون کالاهای اساسی مورد اهمیت قرار دارد و دولت مردمی از تمامی ظرفیت ها و امکانات موجود برای رفع مشکلات حوزه چاپ و نشر استفاده خواهد کرد.

وزیر فرهنگ در پایان با اشاره به اینکه در سال پیش رو، ارتقای مصرف بهینه فرهنگی از اهداف اصلی مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، تصریح کرد: متاسفانه در حوزه مطالعات غیردرسی وضعیت نگران کننده‌ای را شاهد هستیم که این مسئله با تغییر ریل گذاری های مدنظر در قالب مصرف بهینه فرهنگی کشور بهبود خواهد یافت.

منبع: چاپ و نشر آنلاین