استندهای بادی

استند های بادی تبلیغاتی با هوا پر شده و جهت نصب بر روی زمین با اشکال دلخواه تولید میگردد.استند های بادی استوانه ای معمولا در سطح مقطع 1 تا 5 متر و ارتفاع 3 تا 12 متر تولید می گردد.مجموعه طراحی، چاپ و تبلیغات دنیای نو مراحل طراحی تا تولید و نصب بالن های تبلیغاتی و استند های بادی تبلیغاتی را توسط متخصص ترین افراد انجام می دهد.

 

123   بالن تبلیغاتی|استند بادی|بالن بادی|بالن گازی|بالن باگاز هلیم|هوارقصان|دنیای نو        استند بادی

استند بادیاستند بادی  استند بادی استند بادی

  استند بادی استند بادی استند بادی استند بادی

جهت دریافت لیست قیمت استند بادی با مجموعه طراحی،چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس حاصل نمایید.