چادر های نمایشگاهی

 

دنیای نو تولید کننده چادر های بادی نمایشگاهی در سایز و طرح های مختلف می باشد که به عنوان غرفه های بادی نمایشگاهی، چادر های بادی صحرایی و... مورد استفاده قرار می گیرد.     

 

 چادرهای بادی نمایشگاهی  چادرهای بادی نمایشگاهی
 چادرهای بادی نمایشگاهی  چادرهای بادی نمایشگاهی

                                            

جهت دریافت لیست قیمت چادرهای نمایشگاهی با مجموعه طراحی،چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس حاصل نمایید.