پرچم تبلیغاتی پارچه ای

پرچم تبلیغاتی در سایز رومیزی، ایستاده، تشریفات، اهتراز و سایز های دلخواه تولید و چاپ می گردد.چاپ پرچم در مجموعه طراحی، چاپ وتبلیغات دنیای نو به صورت سیلک و دیجیتال انجام می گیرد. در مجموعه دنیای نو امکان درج لوگو روی پرچم تبلیغاتی به صورت گلدوزی فراهم می باشد.

I) جنس این پرچم ها از فلوک(مخمل برجسته)، ساتن یا جیر می باشد.

II)انواع چاپ پرچم عبارتند از:     

       الف)سیلک 

143-3 چاپ پرچم پارچه ای|پرچم ساتن|پرچم رومیزی|ایستاده|اهتزاز|قیمت پرچم جیر|دنیای نو

 

ب)دیجیتال(با قابلیت چاپ تصویر)      

 143-2 چاپ پرچم پارچه ای|پرچم ساتن|پرچم رومیزی|ایستاده|اهتزاز|قیمت پرچم جیر|دنیای نو

  پ)گلدوزی

143-1 چاپ پرچم پارچه ای|پرچم ساتن|پرچم رومیزی|ایستاده|اهتزاز|قیمت پرچم جیر|دنیای نو

 

                   

III)انواع پرچم های تبلیغاتی پارچه ای عبارتند از :

پرچم رو میزی، پرچم اتومبیل، پرچم تشریفات، پرچم اهتراز، پرچم نمایشگاهی و پرچم مذهبی می باشد.

الف) پرچم رومیزی :

پرچم تبلیغاتی رومیزی یکی از عناصر مهم سازمانی و از عوامل مهم در زیبایی دکوراسیون اداری می باشد.پرچم رومیزی از جنس ساتن یا مخمل دورو می باشد و نوع چاپ در پرچم چاپ دیجیتال و چاپ حرارتی(سابلی میشن) می باشدو امکان گلدوزی نیز روی پرچم مخمل وجود دارد. رنگ ریشه در پرچم رومیزی با رنگ لوگو معمولا ست می باشد.

143-8 چاپ پرچم پارچه ای|پرچم ساتن|پرچم رومیزی|ایستاده|اهتزاز|قیمت پرچم جیر|دنیای نو   143-6 چاپ پرچم پارچه ای|پرچم ساتن|پرچم رومیزی|ایستاده|اهتزاز|قیمت پرچم جیر|دنیای نو  143-5 چاپ پرچم پارچه ای|پرچم ساتن|پرچم رومیزی|ایستاده|اهتزاز|قیمت پرچم جیر|دنیای نو

  143-4 چاپ پرچم پارچه ای|پرچم ساتن|پرچم رومیزی|ایستاده|اهتزاز|قیمت پرچم جیر|دنیای نو   143-7 چاپ پرچم پارچه ای|پرچم ساتن|پرچم رومیزی|ایستاده|اهتزاز|قیمت پرچم جیر|دنیای نو    

 

ب) پرچم اتومبیل:

پرچم اتومبیل می تواند مناسبتی و یا پرچم ملل باشد که معمولا جهت وزارتخانه ها تولید می گردد و از جنس ساتن یا مخمل می باشد و طرح، چاپ یا گلدوزی می گردد و با پایه مخصوص روی بدنه اتومبیل نصب می گردد.

                                                         143-9 چاپ پرچم پارچه ای|پرچم ساتن|پرچم رومیزی|ایستاده|اهتزاز|قیمت پرچم جیر|دنیای نو

پ)پرچم تبلیغاتی تشریفات:

پرچم تبلیغاتی معمولا در اتاق کار مدیران، کارمندان یا محل انتظار مشتری قرار می گیرد و ابعاد بزرگ پرچم توجه مشتری را بیشتر جلب می کند. جنس پرچم تشریفاتی ساتن آمریکایی یا مخمل می باشد که درج لوگو به صورت چاپ دیجیتال یا حرارتی یا گلدوزی می باشد و پایه پرچم تشریفات به دو صورت پنجه شیری و پنجه خورشیدی تولید می گردد.

     143-10 چاپ پرچم پارچه ای|پرچم ساتن|پرچم رومیزی|ایستاده|اهتزاز|قیمت پرچم جیر|دنیای نو     143-12 چاپ پرچم پارچه ای|پرچم ساتن|پرچم رومیزی|ایستاده|اهتزاز|قیمت پرچم جیر|دنیای نو         143-13 چاپ پرچم پارچه ای|پرچم ساتن|پرچم رومیزی|ایستاده|اهتزاز|قیمت پرچم جیر|دنیای نو                         143-14 چاپ پرچم پارچه ای|پرچم ساتن|پرچم رومیزی|ایستاده|اهتزاز|قیمت پرچم جیر|دنیای نو
مجموعه طراحی، چاپ و تبلیغات دنیای نو علاوه بر پرچم تشریفات سازمانی، پرچم تشریفات ایران و سایر ملل را نیز تولید می نماید.

ت)پرچم تبلیغاتی اهتزاز

پرچم تبلیغاتی اهتزازمعمولا در همایش ها و مناسبت ها استفاده می گردد و در سایز های بزرگ از جنس ساتن و ژرسه به صورت عمودی یا افقی تولید می گردد، چاپ پرچم اهتزازبه صورت سیلک و دیجیتال انجام می گیرد.

    

    144-2 چاپ پرچم پارچه ای|پرچم ساتن|پرچم رومیزی|ایستاده|اهتزاز|قیمت پرچم جیر|دنیای نو  144-1 چاپ پرچم پارچه ای|پرچم ساتن|پرچم رومیزی|ایستاده|اهتزاز|قیمت پرچم جیر|دنیای نو   

  144-15 چاپ پرچم پارچه ای|پرچم ساتن|پرچم رومیزی|ایستاده|اهتزاز|قیمت پرچم جیر|دنیای نو 

 

سایز های موجود

 

ث) پرچم تبلیغاتی نمایشگاهی:

پرچم تبلیغاتی نمایشگاهی در طرح های مختلف تولید می گردد. پرچم تبلیغاتی نمایشگاهی از جنس ساتن یا جیر می باشد و چاپ پرچم تبلیغاتی نمایشگاهی به صورت چاپ سیلک و چاپ دیجیتال انجام می گیرد.

              144-4 چاپ پرچم پارچه ای|پرچم ساتن|پرچم رومیزی|ایستاده|اهتزاز|قیمت پرچم جیر|دنیای نو   144-3 چاپ پرچم پارچه ای|پرچم ساتن|پرچم رومیزی|ایستاده|اهتزاز|قیمت پرچم جیر|دنیای نو     144-14 چاپ پرچم پارچه ای|پرچم ساتن|پرچم رومیزی|ایستاده|اهتزاز|قیمت پرچم جیر|دنیای نو

ج) پرچم مذهبی

پرچم مذهبی به صورت طولی، اهتزاز، پرچم رومیزی و آویز ریسه ای تولید می گردد. پرچم مذهبی نیز از جنس مخمل و ساتن است به صورت سیلک یا دیجیتال چاپ می گردد.

A)پرچم مذهبی طولی

پرچم مذهبی طولی معمولا در حسینیه ها، مساجد یا سازمان ها و ادارات در مراسم مذهبی یا عزاداری ها نصب می گردد.

                                                                   144-5 چاپ پرچم پارچه ای|پرچم ساتن|پرچم رومیزی|ایستاده|اهتزاز|قیمت پرچم جیر|دنیای نو

B)پرچم مذهبی اهتزاز

پرچم مذهبی اهتزاز در مراسم عزاداری و مراسم مذهبی یا مراسم اعیاد مذهبی فضای باز نصب می گردد که جنس پرچم اهتزاز مذهبی معمولا ژرسه یا ساتن می باشد.

              144-7 چاپ پرچم پارچه ای|پرچم ساتن|پرچم رومیزی|ایستاده|اهتزاز|قیمت پرچم جیر|دنیای نو    144-6 چاپ پرچم پارچه ای|پرچم ساتن|پرچم رومیزی|ایستاده|اهتزاز|قیمت پرچم جیر|دنیای نو            144-11 چاپ پرچم پارچه ای|پرچم ساتن|پرچم رومیزی|ایستاده|اهتزاز|قیمت پرچم جیر|دنیای نو

C)پرچم رومیزی مذهبی

پرچم رومیزی مذهبی در مراسم مذهبی روی میز در ادارات یا سازمان ها قرار می گیرد. پرچم رومیزی مذهبی از جنس ساتن یا مخمل تولید می گردد و امکان درج لوگو به صورت چاپ سیلک، دیجیتال یا گلدوزی فراهم می باشد.

                                                               144-8 چاپ پرچم پارچه ای|پرچم ساتن|پرچم رومیزی|ایستاده|اهتزاز|قیمت پرچم جیر|دنیای نو   144-9 چاپ پرچم پارچه ای|پرچم ساتن|پرچم رومیزی|ایستاده|اهتزاز|قیمت پرچم جیر|دنیای نو

D)آویز (ریسه ای) مذهبی

آویز ریسه ای مذهبی در مناسبت های مذهبی در معابر یا خیابان ها، داخل حسینیه ها، ادارات و سازمان ها نصب می گردد.آویز ریسه ای مذهبی از جنس ساتن یا جیر تولید می گردد.

                                                           144-10 چاپ پرچم پارچه ای|پرچم ساتن|پرچم رومیزی|ایستاده|اهتزاز|قیمت پرچم جیر|دنیای نو

 جهت اطلاع از لیست قیمت پرچم اهتزاز، لیست قیمت پرچم نمایشگاهی، لیست قیمت پرچم مذهبی، لیست قیمت آویز ریسه ای با مجموعه طراحی، چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس حاصل فرمائید.