پرچم کاغذی

پرچم کاغذی به صورت دسته دار و پرچم کاغذی ریسه ای تولید و چاپ می گردد که معمولا پرچم کاغذی در راهپیمایی ها، مناسبت ها و مراسم خاص استفاده می شود.

I)پرچم کاغذی دسته دار:

پرچم کاغذی دسته دار جهت مراسم های استقبال، تشویق و یا هم نمادی استفاده می شود و جنس پایه ی آن از نی چوبی یا پلاستیکی می باشد.

                                                       145-1 پرچم کاغذی|چاپ پرچم|ریسه تبلیغاتی|پرچم آویز|دنیای نو       145-2 پرچم کاغذی|چاپ پرچم|ریسه تبلیغاتی|پرچم آویز|دنیای نو

II) پرچم کاغذی ریسه ای:

پرچم کاغذی ریسه ای در طرح و شکل های مختلف طراحی و چاپ می گردد و معمولا در جشنواره ها، مراسم مذهبی و... مورد استفاده قرار می گیرد.

            145-4 پرچم کاغذی|چاپ پرچم|ریسه تبلیغاتی|پرچم آویز|دنیای نو            145-5 پرچم کاغذی|چاپ پرچم|ریسه تبلیغاتی|پرچم آویز|دنیای نو        145-3 پرچم کاغذی|چاپ پرچم|ریسه تبلیغاتی|پرچم آویز|دنیای نو           145-6 پرچم کاغذی|چاپ پرچم|ریسه تبلیغاتی|پرچم آویز|دنیای نو