24-16 ) آفتاب گیر تبلیغاتی ماشین :

یکی از هدایای تبلیغاتی پرفروش و پرکاربرد آفتابگیر ماشین می باشد زیرا معمولا روی اتومبیل و در معرض عموم قرار میگیرد ، آفتابگیرهای بغل نیز می تواند به طور دائم در حال نمایش قرار گیرد ، در نتیجه با توجه به قیمت مناسب آفتابگیر یک هدیه تبلیغاتی تاثیرگذار می باشد ، دنیای نو بزرگترین مرکز تولید کننده انواع آفتابگیر ، اتومبیل عینکی ، آفتاب گیر ماشین دایره ای ، آفتابگیر اتومبیل مربعی ، آفتاب گیر خودرو یک تکه ، آفتابگیر شیشه بغل ماشین نیز می باشد . 

I ) آفتابگیر پارچه ای ماشین :

آفتابگیر ماشین معمولا از جنس پارچه شمعی می باشد که امکان چاپ لوگو به صورت چاپ سیلک روی آفتابگیر
اتومبیل وجود دارد و بدون کاور و با کاور عرضه می گردد .

الف) آفتاب گیر جلو ماشین

آفتاب گیر جلو ماشین 354-2 آفتابگیر عینکی|چاپ سیلک روی آفتابگیر|آفتابگیر تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو
آفتابگیر پارچه ای ماشین 354-4 آفتابگیر عینکی|چاپ سیلک روی آفتابگیر|آفتابگیر تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

آفتابگیر اتومبیل مربع

354-5 آفتابگیر عینکی|چاپ سیلک روی آفتابگیر|آفتابگیر تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

آفتابگیر اتومبیل دایره ای

آفتابگیر اتومبیل دایره ای

354-7 آفتابگیر عینکی|چاپ سیلک روی آفتابگیر|آفتابگیر تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

آفتاب گیر جلو اتومبیل لبه صورت مربعی یا دایره ( عینکی ) می باشد .

 

ب ) آفتاب گیر عقب یک تکه پرده ای ماشین

  آفتاب گیر عقب یک تکه پرده ای ماشین

آفتابگیر ماشین یک تکه

پ ) آفتاب گیر بغل ماشین : آفتابگیر بغل ماشین به صورت جفتی بدون کاور و با کاور عرضه می گردد . 

  آفتاب گیر بغل ماشین 

ت) آفتابگیرپرده ای عقب اتومبیل

A ) آفتابگیر 1 تکه پرده ای ماشین

آفتابگیر 1 تکه پرده ای ماشین

B ) آفتابگیر 2 تکه پرده ای اتومبیل

آفتابگیر 2 تکه پرده ای اتومبیل

                               
 

                  

II ) آفتاب گیر مقوائی اتومبیل :

آفتابگیر مقوایی ماشین روی مقوا به صورت تمام رنگی چاپ گردیده و سپس بر روی کارتن 3 لا لمینت می گردد و امکان چاپ به صورت یکرو و دورو می باشد .    

  آفتاب گیر مقوائی اتومبیل                                                                                     

جهت اطلاع از لیست قیمت آفتابگیر ماشین عینکی ، آفتابگیر ماشین جلو ، آفتابگیر ماشین مربعی ، دایره ای،آفتابگیر ماشین یک تکه عقب با مجموعه طراحی چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس حاصل نمایید .