ت ) ست ساعت زنانه و مردانه

دنیای نو وارد کننده انواع ساعت مچی تبلیغاتی ست با برندهای معتبر می باشد . ست ساعت مچی در جعبه های دوتایی ارائه می گردد .

در ساعت مچی تبلیغاتی لوگو یا طرح روی بند ساعت مچی یا صفحه ساعت چاپ یا لیزر می گردد .

ست ساعت زنانه و مردانه

MODEL:FT/28

349-6 ساعت مچی تبلیغاتی ست|ساعت تبلیغاتی |جعبه ساعت|چاپ روی ساعت|هدایای تبلیغاتی |دنیای نو

MODEL:FT/29

ست ساعت تبلیغاتی

MODEL:FT/30

349-8 ساعت مچی تبلیغاتی ست|ساعت تبلیغاتی |جعبه ساعت|چاپ روی ساعت|هدایای تبلیغاتی |دنیای نو

MODEL:FT/31

349-9 ساعت مچی تبلیغاتی ست|ساعت تبلیغاتی |جعبه ساعت|چاپ روی ساعت|هدایای تبلیغاتی |دنیای نو

MODEL:FT/32

349-10 ساعت مچی تبلیغاتی ست|ساعت تبلیغاتی |جعبه ساعت|چاپ روی ساعت|هدایای تبلیغاتی |دنیای نو

MODEL:FT/33

349-11 ساعت مچی تبلیغاتی ست|ساعت تبلیغاتی |جعبه ساعت|چاپ روی ساعت|هدایای تبلیغاتی |دنیای نو

MODEL:FT/34

349-12 ساعت مچی تبلیغاتی ست|ساعت تبلیغاتی |جعبه ساعت|چاپ روی ساعت|هدایای تبلیغاتی |دنیای نو

MODEL:FT/35

ست ساعت زنانه و مردانه تبلیغاتی

MODEL:FT/36

349-14 ساعت مچی تبلیغاتی ست|ساعت تبلیغاتی |جعبه ساعت|چاپ روی ساعت|هدایای تبلیغاتی |دنیای نو

MODEL:FT/37

349-15 ساعت مچی تبلیغاتی ست|ساعت تبلیغاتی |جعبه ساعت|چاپ روی ساعت|هدایای تبلیغاتی |دنیای نو

MODEL:FT/38

349-16 ساعت مچی تبلیغاتی ست|ساعت تبلیغاتی |جعبه ساعت|چاپ روی ساعت|هدایای تبلیغاتی |دنیای نو

MODEL:FT/39

349-17 ساعت مچی تبلیغاتی ست|ساعت تبلیغاتی |جعبه ساعت|چاپ روی ساعت|هدایای تبلیغاتی |دنیای نو

MODEL:FT/40

ساعت زنانه و مردانه تبلیغاتی

MODEL:FT/41

349-19 ساعت مچی تبلیغاتی ست|ساعت تبلیغاتی |جعبه ساعت|چاپ روی ساعت|هدایای تبلیغاتی |دنیای نو

MODEL:FT/42 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

توضیح1 : لازم به ذکر است در صورت در خواست می توان از ساعت های مارک دار seiko - omega - citizen - swatch -Q & Q استفاده گردد .

توضیح2 : کلیه ساعت ها را می توان در جعبه های ساده مقوائی ، فانتزی و فلزی بسته بندی نمود .

مجموعه طراحی ، چاپ و تبلیغات دنیای نو تولید کننده انواع جعبه های تکی و دوتایی ساعت از جنس های گالینگور ، جیر ، چرم و ... می باشد .

350-1 ساعت مچی تبلیغاتی ست|ساعت تبلیغاتی |جعبه ساعت|چاپ روی ساعت|هدایای تبلیغاتی |دنیای نو

  MODEL:SMB/1

ست ساعت با جعبه

MODEL:SMB/2

350-3 ساعت مچی تبلیغاتی ست|ساعت تبلیغاتی |جعبه ساعت|چاپ روی ساعت|هدایای تبلیغاتی |دنیای نو

MODEL:SMB/3 

350-4 ساعت مچی تبلیغاتی ست|ساعت تبلیغاتی |جعبه ساعت|چاپ روی ساعت|هدایای تبلیغاتی |دنیای نو

MODEL:SMB/4

350-5 ساعت مچی تبلیغاتی ست|ساعت تبلیغاتی |جعبه ساعت|چاپ روی ساعت|هدایای تبلیغاتی |دنیای نو

MODEL:SMB/5

ست ساعت تبیلیغاتی باجعبه

MODEL:SMB/6

350-7 ساعت مچی تبلیغاتی ست|ساعت تبلیغاتی |جعبه ساعت|چاپ روی ساعت|هدایای تبلیغاتی |دنیای نو

    MODEL:SMB/7

350-8 ساعت مچی تبلیغاتی ست|ساعت تبلیغاتی |جعبه ساعت|چاپ روی ساعت|هدایای تبلیغاتی |دنیای نو

MODEL:SMB/8

350-9 ساعت مچی تبلیغاتی ست|ساعت تبلیغاتی |جعبه ساعت|چاپ روی ساعت|هدایای تبلیغاتی |دنیای نو

MODEL:SMB/9

350-10 ساعت مچی تبلیغاتی ست|ساعت تبلیغاتی |جعبه ساعت|چاپ روی ساعت|هدایای تبلیغاتی |دنیای نو

MODEL:SMB/10

350-11 ساعت مچی تبلیغاتی ست|ساعت تبلیغاتی |جعبه ساعت|چاپ روی ساعت|هدایای تبلیغاتی |دنیای نو

MODEL:SMB/11

350-12 ساعت مچی تبلیغاتی ست|ساعت تبلیغاتی |جعبه ساعت|چاپ روی ساعت|هدایای تبلیغاتی |دنیای نو

MODEL:SMB/13                 MODEL:SMB/12 

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
جهت اطلاع از لیست قیمت ساعت مچی ست و جعبه ساعت با مجموعه طراحی چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس حاصل نمایید .