جاکارتی تبلیغاتی

از دیگر هدایای تبلیغاتی پرفروش جاکارتی می باشد که می تواند جای کارت ویزیت ، کیف چرمی ، جای کارت سوخت باشد . جاکارتی در مدل های پلاستیکی ، فلزی ، چرمی عرضه می گردد و امکان چاپ و لیزر لوگو روی جاکارتی وجود دارد .

I ) جای کارت ویزیت : جای کارت ویزیت انواع مختلفی دارد مانند جاکارتی پلاستیکی ، جاکارتی فلزی چوبی ، جاکارتی چرمی فلزی ، جاکارتی فلزی و ...

الف ) جاکارتی پلاستیکی :

در جای کارت پلاستیکی لوگو را به وسیله چاپ تامپو چاپ می کنند .

جاکارتی پلاستیکی

   MODEL : A/1

  

                   

ب ) جاکارتی فلزی - چوبی

جاکارتی فلزی - چوبی

MODEL : B/1

جاکارتی فلزی و چوبی

MODEL : B/2 

                                                                                                                                                                           

پ ) جاکارتی چرمی - فلزی :

در جاکارتی چرمی فلزی می توان لوگو را روی قسمت چرم ، طلاکوبی نموده و روی قسمت فلز لیزر کرد .

جاکارتی چرمی - فلزی

MODEL :C/1

جاکارتی چرمی و فلزی

MODEL : C/2

293-6 جاکارتی تبلیغاتی |جای کارت ویزیت|جاکارتی فلزی|چرمی |هدایای تبلیغاتی |دنیای نو

MODEL : C/3   

293-7 جاکارتی تبلیغاتی |جای کارت ویزیت|جاکارتی فلزی|چرمی |هدایای تبلیغاتی |دنیای نو

MODEL :C/4

جاکارتی چرمی- فلزی

MODEL : C/5

293-9 جاکارتی تبلیغاتی |جای کارت ویزیت|جاکارتی فلزی|چرمی |هدایای تبلیغاتی |دنیای نو

MODEL : C/6 

293-10 جاکارتی تبلیغاتی |جای کارت ویزیت|جاکارتی فلزی|چرمی |هدایای تبلیغاتی |دنیای نو

MODEL :C/7

جاکارتی چرمی- فلـزی

MODEL : C/8

293-12 جاکارتی تبلیغاتی |جای کارت ویزیت|جاکارتی فلزی|چرمی |هدایای تبلیغاتی |دنیای نو

MODEL : C/9   

293-13 جاکارتی تبلیغاتی |جای کارت ویزیت|جاکارتی فلزی|چرمی |هدایای تبلیغاتی |دنیای نو

MODEL :C/10

293-14 جاکارتی تبلیغاتی |جای کارت ویزیت|جاکارتی فلزی|چرمی |هدایای تبلیغاتی |دنیای نو

MODEL : C/11

293-15 جاکارتی تبلیغاتی |جای کارت ویزیت|جاکارتی فلزی|چرمی |هدایای تبلیغاتی |دنیای نو

MODEL : C/12 

293-16 جاکارتی تبلیغاتی |جای کارت ویزیت|جاکارتی فلزی|چرمی |هدایای تبلیغاتی |دنیای نو

     MODEL : C/13

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
ت ) جاکارتی فلزی :

در جاکارتی فلزی : در جای کارتی فلزی لوگو یا آرم شرکت بوسیله لیزر روی آن هک می شود .

293-17 جاکارتی تبلیغاتی |جای کارت ویزیت|جاکارتی فلزی|چرمی |هدایای تبلیغاتی |دنیای نو

   MODEL : D/3

جاکارتی فلزی

MODEL : D/1

293-19 جاکارتی تبلیغاتی |جای کارت ویزیت|جاکارتی فلزی|چرمی |هدایای تبلیغاتی |دنیای نو

MODEL : D/2 

293-20 جاکارتی تبلیغاتی |جای کارت ویزیت|جاکارتی فلزی|چرمی |هدایای تبلیغاتی |دنیای نو

MODEL : D/4

293-21 جاکارتی تبلیغاتی |جای کارت ویزیت|جاکارتی فلزی|چرمی |هدایای تبلیغاتی |دنیای نو

MODEL : D/5 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                

II ) کیف چرمی :

جاکارتی چرمی را می توان با تعداد برگهای داخلی تولید نمود . لوگو یا آرم شرکت بصورت طلاکوب یا داغی روی جاکارتی چرمی درج می گردد .

 الف ) چرم طبیعی

کیف چرم طبیعی

ب ) چرم مصنوعی

کیف چرم مصنوعی

                                                                                                                         

III ) جاکارت سوخت

                                                    جاکارت سوخت

الف) پلاستیکی

جاکارتی پلاستیکی

ب) الکترونیکی : به محض خارج کردن کرات سوخت از محفظه مربوط،دستگاهبه صدا درآمده تااینکه مجددا کارت راسر جایش بگذاریم.

جاکارتی الکترونیکی

294-6 جاکارتی تبلیغاتی |جای کارت ویزیت|جاکارتی فلزی|چرمی |هدایای تبلیغاتی |دنیای نو  

                                                                                                                                                                                   
IV ) آلوما والت :

آلوما ولت تعداد کارتهای بیشتری را در خود جای می دهد و از خراب شدن ، خیس شدن ، آسیب دیدن کارت جلوگیری می کند .

آلوما والت جاکارتی آلوما والت
294-9 جاکارتی تبلیغاتی |جای کارت ویزیت|جاکارتی فلزی|چرمی |هدایای تبلیغاتی |دنیای نو 294-10 جاکارتی تبلیغاتی |جای کارت ویزیت|جاکارتی فلزی|چرمی |هدایای تبلیغاتی |دنیای نو

                                                                                        
جهت اطلاع از لیست قیمت جاکارتی پلاستیکی,جاکارتی فلزی,جاکارتی چوبی,جاکارتی چرمی و آلوماولت و سایر جای کارت ویزیت با مجموعه طراحی،چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس حاصل نمایید.