جاکلیدی اعلاء-طلا و نقره(همراه با جعبه اعلا)

جاکلیدی(جاسوئیچی) اعلاء طلا و نقره، یک هدیه تبلیغاتی نفیس می باشد، که نمونه های آن در ذیل ملاحظه می شود.لازم به ذکر است امکان درج عکس رنگی روی جاکلیدی طلا و نقره  و حک لوگو و نوشته روی جاکلیدی وجود دارد.

جاکلیدی اعلاء-طلا و نقره 296-2 جاکلیدی اعلاء|جاکلیدی طلا|نقره|هدایای تبلیغاتی|جاکلیدی تبلیغاتی|دنیای نو
296-3 جاکلیدی اعلاء|جاکلیدی طلا|نقره|هدایای تبلیغاتی|جاکلیدی تبلیغاتی|دنیای نو 296-4 جاکلیدی اعلاء|جاکلیدی طلا|نقره|هدایای تبلیغاتی|جاکلیدی تبلیغاتی|دنیای نو
جاکلیدی طلا و نقره 296-6 جاکلیدی اعلاء|جاکلیدی طلا|نقره|هدایای تبلیغاتی|جاکلیدی تبلیغاتی|دنیای نو
جاکلیدی نقره جاکلیدی طلا

                          

               

                    جاکلیدی اعلا نقره

جهت اطلاع از لیست قمت جاکلیدی طلا و نقره با مجموعه طراحی،چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس حاصل نمایید .