24-47 ) در بازکن تبلیغاتی :

در باز کن تبلیغاتی در شکل های مختلف شامل : دایره ، بیضی و فانتزی ارائه می گردد و یک هدیه تبلیغاتی مناسب جهت رستوران ها ، فست فودها و ... می باشد .

I ) در بازکن دایره تبلیغاتی

                                                             در بازکن دایره تبلیغاتی

II ) در بازکن بیضی تبلیغاتی

                         در بازکن بیضی تبلیغاتی                          در بازکن بیضی

III ) در بازکن فانتزی تبلیغاتی

در بازکن فانتزی تبلیغاتی

MODEL : DF/1

در بازکن فانتزی

  MODEL : DF/2

444-6 دنیای نو - دربازکن تبلیغاتی|دربازکن دایره|قیمت دربازکن بیضی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODEL : DF/3

444-7 دنیای نو - دربازکن تبلیغاتی|دربازکن دایره|قیمت دربازکن بیضی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODEL : DF/4

444-8 دنیای نو - دربازکن تبلیغاتی|دربازکن دایره|قیمت دربازکن بیضی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

   MODEL : DF/5

در بازکن تبلیغاتی فانتزی

  MODEL : DF/6

                                                                                                                                                                                                            
جهت اطلاع از لیست قیمت دربازکن تبلیغاتی با مجموعه طراحی چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس حاصل نمائید .