24-29) دستمال کاغذی تبلیغاتی و جعبه دستمال کاغذی مقوایی تبلیغاتی:

مجموعه طراحی چاپ و تبلیغات دنیای نو متخصص ترین مرکز تولید و عرضه انواع دستمال کاغذی تبلیغاتی در سایز و طرحهای عمومی و اختصاصی می باشد ، طراحی و چاپ دستمال کاغذی به جهت اطلاع رسانی عمومی که دارد توجه مخاطبان زیادی را جلب می کنـد ، دستـمال کاغـذی تبلیـغاتی می تواند به عنـوان هـدیه تبلیغاتی برای هتل ها ، رستوران ها،بانـکها،شرکتهای خـودروسازی و کـارواش ها مورد استـفاده قرار گیرد ، انواع جعبه های دستمال کاغذی به شکل های ماشینی ، مستطیلی ، هرمی و دلخواه تولید می گردد .   

I ) دستمال کاغذی تبلیغاتی:

دستمال کاغذی تبلیغاتی شامل دستمال سفره ، دستمال معمولی،دستمال رول می باشد که می توان لوگو یا طرح اختصاصی را روی دستمال چاپ نمود .

الف) دستمال 20*20 ب)دستمال سفره (32*32)   پ) دستمال رول
389-1- چاپ جعبه دستمال کاغذی|دستمال کاغذی جیبی|دستمال کاغذی ماشین|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو 389-2- چاپ جعبه دستمال کاغذی|دستمال کاغذی جیبی|دستمال کاغذی ماشین|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو 389-3- چاپ جعبه دستمال کاغذی|دستمال کاغذی جیبی|دستمال کاغذی ماشین|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو 389-4- چاپ جعبه دستمال کاغذی|دستمال کاغذی جیبی|دستمال کاغذی ماشین|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

 

 

II ) جعبه دستمال کاغذی تبلیغاتی :

جعبه دستمال کاغذی تبلیغاتی در انواع ماشینی ، مستطیلی کوچک و بزرگ ، هرمی و شکل دلخواه چاپ و تولید می گردد .

الف ) ماشینی :

دستمال کاغذی اتومبیل اختصاصی

A ) دستمال کاغذی کوچک ( 30برگ 2لا کوکتلی ) اتومبیل اختصاصی

389-5- چاپ جعبه دستمال کاغذی|دستمال کاغذی جیبی|دستمال کاغذی ماشین|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

 

 B ) دستمال کاغذی بزرگ (50برگ 2لا کوکتلی) اتومبیل اختصاصی

389-6- چاپ جعبه دستمال کاغذی|دستمال کاغذی جیبی|دستمال کاغذی ماشین|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو 389-7- چاپ جعبه دستمال کاغذی|دستمال کاغذی جیبی|دستمال کاغذی ماشین|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

 

 

ب ) جعبه دستمال کاغذی مکعب مستطیل اختصاصی

A  ) جعبه دستمال کاغذی مستطیلی 100 برگ 2 لا

389-8- چاپ جعبه دستمال کاغذی|دستمال کاغذی جیبی|دستمال کاغذی ماشین|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

 

 B ) جعبه دستمال کاغذی مستطیلی 150 برگ 2 لا

389-9- چاپ جعبه دستمال کاغذی|دستمال کاغذی جیبی|دستمال کاغذی ماشین|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

   

 C ) جعبه دستمال کاغذی مستطیلی 200 برگ 2 لا

389-10- چاپ جعبه دستمال کاغذی|دستمال کاغذی جیبی|دستمال کاغذی ماشین|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

 

پ ) جعبه دستمال کاغذی تبلیغاتی هرم

390-1- چاپ جعبه دستمال کاغذی|دستمال کاغذی جیبی|دستمال کاغذی ماشین|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

 

 

 

ت ) جعبه دستمال کاغذی قائده مثلث

390-2- چاپ جعبه دستمال کاغذی|دستمال کاغذی جیبی|دستمال کاغذی ماشین|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

 

 

ث ) جعبه دستمال کاغذی ذوزنقه

390-3- چاپ جعبه دستمال کاغذی|دستمال کاغذی جیبی|دستمال کاغذی ماشین|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو 390-4- چاپ جعبه دستمال کاغذی|دستمال کاغذی جیبی|دستمال کاغذی ماشین|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

 

 

ج ) جعبه دستمال کاغذی قاعده دایره (استوانه ای)

390-5- چاپ جعبه دستمال کاغذی|دستمال کاغذی جیبی|دستمال کاغذی ماشین|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

 

 

 

ج ) جعبه دستمال کاغذی با شکل دلخواه  

390-6- چاپ جعبه دستمال کاغذی|دستمال کاغذی جیبی|دستمال کاغذی ماشین|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو
390-7- چاپ جعبه دستمال کاغذی|دستمال کاغذی جیبی|دستمال کاغذی ماشین|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو
390-8- چاپ جعبه دستمال کاغذی|دستمال کاغذی جیبی|دستمال کاغذی ماشین|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

 

 

لازم به ذکر است که همه این جعبه ها در سه سایز  :  

I ) کوچک

II ) متوسط

III ) بزرگ

تولید میگردد.  

   

390-9- چاپ جعبه دستمال کاغذی|دستمال کاغذی جیبی|دستمال کاغذی ماشین|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

 

دستمال کاغذی را می توان از 30 الی 200 برگ دولا ( با توجه به شکل و ابعاد ) درون جعبه ها جا گذاری نمود .

 

چ) دستمال کاغذی جیبی :

دستمال کاغذی جیبی با چاپ عمومی و اختصاصی تولید می گردد.

390-10- چاپ جعبه دستمال کاغذی|دستمال کاغذی جیبی|دستمال کاغذی ماشین|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو 390-11- چاپ جعبه دستمال کاغذی|دستمال کاغذی جیبی|دستمال کاغذی ماشین|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو 390-12- چاپ جعبه دستمال کاغذی|دستمال کاغذی جیبی|دستمال کاغذی ماشین|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو


جعبه دستمال کاغذی را می توان از جنس پلکسی گلاس و چوب و MDF نیز تولید نمود برای مشاهده می توانید به بخش مربوط ( جعبه چوبی ، جعبه پلکسی ) مراجعه نمائید.