24-12 ) رادیو ساعت تبلیغاتی :

رادیو ساعت تبلیغاتی یک هدیه تبلیغاتی ماندگار و مناسب برای کلیه صنفها و سازمان ها می باشد که امکان چاپ لوگو یا آرم به صورت چاپ تامپو روی رادیو ساعت تبلیغاتی وجود دارد .

رادیو ساعت تبلیغاتی

MODEL : R/1

رادیو ساعت

  MODEL : R/2

رادیو تبلیغاتی

  MODEL : R/3

رادیوی تبلیغاتی ساعت دار

MODEL : R/4

320--1%205 رادیو تبلیغاتی|رادیو ساعت|رادیو جاخودکاری|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODEL : R/5

320--1%206 رادیو تبلیغاتی|رادیو ساعت|رادیو جاخودکاری|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODEL : R/6 

320--1%207 رادیو تبلیغاتی|رادیو ساعت|رادیو جاخودکاری|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODEL : R/7

رادیو ساعتدار

MODEL : R/8

320--1%209 رادیو تبلیغاتی|رادیو ساعت|رادیو جاخودکاری|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

   MODEL : R/9

320--1%2010 رادیو تبلیغاتی|رادیو ساعت|رادیو جاخودکاری|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODEL : R/10

رادیو تبلیغاتی

MODEL : R/11

320--1%2012 رادیو تبلیغاتی|رادیو ساعت|رادیو جاخودکاری|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODEL : R/12

رادیو ساعت دار فانتزی

MODEL : R/13

320--1%2014 رادیو تبلیغاتی|رادیو ساعت|رادیو جاخودکاری|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

  MODEL : R/14

320--1%2015 رادیو تبلیغاتی|رادیو ساعت|رادیو جاخودکاری|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODEL : R/15

320--1%2016 رادیو تبلیغاتی|رادیو ساعت|رادیو جاخودکاری|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

  MODEL : R/16     

320--1%2017 رادیو تبلیغاتی|رادیو ساعت|رادیو جاخودکاری|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODEL : R/17

320--1%2018 رادیو تبلیغاتی|رادیو ساعت|رادیو جاخودکاری|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

    MODEL : R/18

320--1%2019 رادیو تبلیغاتی|رادیو ساعت|رادیو جاخودکاری|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

  MODEL : R/19 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

جهت اطلاع از لیست قیمت رادیو تبلیغاتی،رادیو ساعت ،رادیو جاخودکاری با مجموعه طراحی،چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس حاصل نمایید.