زیر سیگاری تبلیغاتی

دنیای نو تولید کننده انواع زیرسیگاری تبلیغاتی چینی،سرامیک،زیر سیگاری فلزی،زیر سیگاری پلاستیکی و... با درج لوگو و آرم روی زیرسیگاری می باشد.

I )  زیرسیگاری فلزی تبلیغاتی

زیرسیگاری فلزی تبلیغاتی

       MODEL : ZF/3

زیرسیگاری فلزی

MODEL : ZF/2

زیرسیگاری فلزی پایه دار

MODEL : ZF/3 

زیرسیگاری تبلیغاتی

MODEL : ZF/4

308-5 زیر سیگاری تبلیغاتی|زیر سیگاری فلزی|پلاستیکی |چینی|دنیای نو

  MODEL : ZF/5   

 

                                                                                                                                                                                                                                                         

II ) زیرسیگاری پلاستیکی

308-6 زیر سیگاری تبلیغاتی|زیر سیگاری فلزی|پلاستیکی |چینی|دنیای نو

MODEL : ZP/1

زیرسیگاری پلاستیکی

  MODEL : ZP/2

308-8 زیر سیگاری تبلیغاتی|زیر سیگاری فلزی|پلاستیکی |چینی|دنیای نو

MODEL : ZP/3 

308-9 زیر سیگاری تبلیغاتی|زیر سیگاری فلزی|پلاستیکی |چینی|دنیای نو

MODEL : ZP/4

زیرسیگاری فانتزی

MODEL : ZP/5

زیرسیگاری پلاستیکی فانتزی

MODEL : ZP/6 

                                                                                                                                                                                                                                                 
جهت اطلاع از لیست قیمت زیر سیگاری فلزی،پلاستیکی،سرامیک با مجموعه طراحی،چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس حاصل نمایید.