ث) ست تبلیغاتی چهارتایی با جعبه

دنیای نو با بیش از 18 سال سابقه مفتخر به تولید و عرضه انواع هدایای  تبلیغاتی و ست های تبلیغاتی چهار تایی و ست های مدیریتی مانند ست خودکار خودنویس روان نویس جاکلیدی ,ست کیف خودکار خودنویس جاکلیدی,ست جاکارتی جاکلیدی ساعت خودکار و... می باشد.

ست کیف ، جاکارتی ، جاکلید ، خودکار

MODEL : S4/1

کیف ، جاکارتی ، جاکلید ، خودکار  

ست خودکار ، خودنویس ، روان نویس ، جاکلیدی

  MODEL : S4/2

خودکار ، خودنویس ، روان نویس ، جاکلیدی

ست خودکار خودنویس جاکلیدی و کیف

 MODEL : S4/3     

خودکار ، خودنویس ، جاکلیدی ، کیف 

ست خودکار خودنویس روان نویس فندک

MODEL : S4/4

خودکار ، خودنویس  ، روان نویس ، فندک

ست کیف و جاکلیدی و خودکار و خودنویس

MODEL : S4/5

ست هدایای تبلیغاتی

کیف ، جاکلیدی ، خودکار ، خودنویس

ست خودکار جاکلیدی ساعت و  آویز کیف

MODEL : S4/6

خودکار ، جاکلیدی ، ساعت ، آویز کیف 

خودکار جاکلیدی جاکارتی زیرسیگاری

MODEL : S4/7

ست هدایای تبلیغاتی

  خودکار ، جاکلیدی ، جاکارتی ، زیرسیگاری 

ست خودکار جاکلیدی جاکارتی زیرسیگاری

MODEL : S4/8

خودکار ، جاکلیدی ، جاکارتی ، زیرسیگاری  

291-9 ست تبلیغاتی|ست مدیریتی |ست خودکار خودنویس جاکلیدی جاکارتی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

  MODEL : S4/9     

خودکار ، جاکلیدی ، جاکارتی ، زیرسیگاری    

ست خودکار جاکلیدی روان نویس جاکارتی

MODEL : S4/10

خودکار ، جاکلیدی ، روان نویس ، جاکارتی 

291-11 ست تبلیغاتی|ست مدیریتی |ست خودکار خودنویس جاکلیدی جاکارتی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

     MODEL : S4/11

ست هدایای تبلیغاتی  

 خودکار ، جاکلیدی ، فانوس ، زیرسیگاری  

291-12 ست تبلیغاتی|ست مدیریتی |ست خودکار خودنویس جاکلیدی جاکارتی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODEL : S4/12   

خودکار ، جاکلیدی ، جاکارتی ، کیف

ست جاکارتی و جاکلیدی و خودکار و ساعت رومیزی

MODEL : S4/13

ست هدایای تبلیغاتی

292-2 ست تبلیغاتی|ست مدیریتی |ست خودکار خودنویس جاکلیدی جاکارتی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

   MODEL : S4/14

292-3 ست تبلیغاتی|ست مدیریتی |ست خودکار خودنویس جاکلیدی جاکارتی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODEL : S4/15       

 

جاکارتی ، جاکلیدی ، خودکار ، ساعت رومیزی     جاکارتی ، جاکلیدی ، خودکار ، ساعت رومیزی     جاکارتی ، جاکلیدی ، خودکار ، ساعت رومیزی  

ج ) ست چند تایی

ست چند تایی هدایای تبلیغاتی شامل 5 یا 6 هدایای تبلیغاتی می باشد که در یک جعبه بزرگ قرار می گیرد و نمونه از ست های چند تایی مجموعه طراحی چاپ و تبلیغات دنیای نو را در زیر مشاهده می نمائید .

  ست هدایای تبلیغاتی       

MODEL : SN/1

ست هدایای تبلیغاتی

ست جاکارتی ، جاکلیدی ، خودکار ، ساعت مردانه ، ساعت زنانه  

ست لیوان ، خودکار ، روان نویس ، جاکلیدی

MODEL : SN/2

292-6 ست تبلیغاتی|ست مدیریتی |ست خودکار خودنویس جاکلیدی جاکارتی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODEL : SN/3 

ست هدایای تبلیغاتی

لیوان ، خودکار ، روان نویس ، جاکلیدی 

جهت اطلاع از لیست قیمت هدایای  تبلیغاتی و ست های تبلیغاتی چهار تایی و ست های مدیریتی مانند ست خودکار خودنویس روان نویس جاکلیدی ,ست کیف خودکار خودنویس جاکلیدی,ست جاکارتی جاکلیدی ساعت خودکار با مجموعه طراحی،چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس حاصل نمایید.