ست خودکار-خودنویس SHEAFFER

دنیای نو عرضه کننده انواع ست دوتایی و سه تایی خودکار-خودنویس-روان نویس SHEAFFER در مدل و طرحهای متنوع می باشد.

196 ست تحریر sheaffer| برند اصلی sheaffer| هدایای تبلیغاتی| دنیای نو

 

PRELUDE

197-1 ست تحریر sheaffer| برند اصلی sheaffer| هدایای تبلیغاتی| دنیای نو 197-3 ست تحریر sheaffer| برند اصلی sheaffer| هدایای تبلیغاتی| دنیای نو

197-2 ست تحریر sheaffer| برند اصلی sheaffer| هدایای تبلیغاتی| دنیای نو

جفتی خودنویس خودکار

گیره استیل با جعبه

197-4 ست تحریر sheaffer| برند اصلی sheaffer| هدایای تبلیغاتی| دنیای نو

جفتی خودنویس خودکار

طلایی ساده با جعبه

197-5 ست تحریر sheaffer| برند اصلی sheaffer| هدایای تبلیغاتی| دنیای نو

جفتی خودکار خودنویس آبی

گیره استیل

197-6 ست تحریر sheaffer| برند اصلی sheaffer| هدایای تبلیغاتی| دنیای نو

جفتی خودکار خودنویس

نیمه نقره ای مشکی   

197-7 ست تحریر sheaffer| برند اصلی sheaffer| هدایای تبلیغاتی| دنیای نو

جفتی خودکار خودنویس صورتی گیره استیل 

197-10 ست تحریر sheaffer| برند اصلی sheaffer| هدایای تبلیغاتی| دنیای نو

جفتی خودکار خودنویس استیل

گیره زرد

197-9 ست تحریر sheaffer| برند اصلی sheaffer| هدایای تبلیغاتی| دنیای نو

جفتی خودکار خودنویس نقره ای

گیره استیل 

197-12 ست تحریر sheaffer| برند اصلی sheaffer| هدایای تبلیغاتی| دنیای نو

جفتی خودکار خودنویس مشکی ابری

گیره زرد

197-13 ست تحریر sheaffer| برند اصلی sheaffer| هدایای تبلیغاتی| دنیای نو

جفتی خودکار خودنویس  لاکی

گیره استیل 

197-14 ست تحریر sheaffer| برند اصلی sheaffer| هدایای تبلیغاتی| دنیای نو

جفتی خودکار خودنویس نیمه نقره ای مشکی

گیره سفید   

197-16 ست تحریر sheaffer| برند اصلی sheaffer| هدایای تبلیغاتی| دنیای نو

خودکار مشکی گیره زرد   

197-17 ست تحریر sheaffer| برند اصلی sheaffer| هدایای تبلیغاتی| دنیای نو

خودکار قرمز گیره زرد

197-18 ست تحریر sheaffer| برند اصلی sheaffer| هدایای تبلیغاتی| دنیای نو

خودکار نیمه مشکی گیره استیل

197-19 ست تحریر sheaffer| برند اصلی sheaffer| هدایای تبلیغاتی| دنیای نو

خودکار استیل گیره استیل

197-20 ست تحریر sheaffer| برند اصلی sheaffer| هدایای تبلیغاتی| دنیای نو

خودکار  سفید گیره استیل

 
   

                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

کلیه جفتی خودکار خودنویس و خودکار تک  های فوق برند شیفر با جعبه اعلا ء ارائه می گردد.

LEGACY-SHEAFFER

198-1 ست تحریر sheaffer| برند اصلی sheaffer| هدایای تبلیغاتی| دنیای نو

جفتی خودکار خودنویس  

نیمه نقره ای مشکی گیره طلائی

با نوک طلا 18 عیار

198-2 ست تحریر sheaffer| برند اصلی sheaffer| هدایای تبلیغاتی| دنیای نو

جفتی خودکار خودنویس  

مشکی لاکی گیره سفید

با نوک طلا 18 عیار

                                                                      

SHEAFFER-VALOR

198-4 ست تحریر sheaffer| برند اصلی sheaffer| هدایای تبلیغاتی| دنیای نو

جفتی خودکار خودنویس

مشکی لاکی گیره زرد

با نوک طلا 14 عیار

198-5 ست تحریر sheaffer| برند اصلی sheaffer| هدایای تبلیغاتی| دنیای نو

جفتی خودکار خودنویس

قهوه ای مرمری گیره زرد

با نوک طلا 14 عیار

198-6 ست تحریر sheaffer| برند اصلی sheaffer| هدایای تبلیغاتی| دنیای نو

جفتی خودکار خودنویس

آبی مرمری گیره استیل

با نوک طلا 14 عیار   

198-7 ست تحریر sheaffer| برند اصلی sheaffer| هدایای تبلیغاتی| دنیای نو

جفتی خودکار خودنویس

قرمز مرمری گیره استیل

با نوک طلا 14 عیار

198-8 ست تحریر sheaffer| برند اصلی sheaffer| هدایای تبلیغاتی| دنیای نو

جفتی خودکار خودنویس

 

                                                                                                                                                                                                                                    

SHEAFFER-300

جفتی خودنویس خودکار 300-SHEAFFER

199-1 ست تحریر sheaffer| برند اصلی sheaffer| هدایای تبلیغاتی| دنیای نو

مشکی گیره استیل  

199-2 ست تحریر sheaffer| برند اصلی sheaffer| هدایای تبلیغاتی| دنیای نو

مشکی گیره زرد

199-3 ست تحریر sheaffer| برند اصلی sheaffer| هدایای تبلیغاتی| دنیای نو

استیل  

199-12 ست تحریر sheaffer| برند اصلی sheaffer| هدایای تبلیغاتی| دنیای نو

نیمه استیل قرمز مرمری

   
   

                                                                                                                                                                                            

SHEAFFER-500

جفتی خودنویس اتود شیفر          

199-13 ست تحریر sheaffer| برند اصلی sheaffer| هدایای تبلیغاتی| دنیای نو

 جفتی خودکار اتود مشکی  

199-14 ست تحریر sheaffer| برند اصلی sheaffer| هدایای تبلیغاتی| دنیای نو

جفتی خودکار اتود آبی

199-15 ست تحریر sheaffer| برند اصلی sheaffer| هدایای تبلیغاتی| دنیای نو

جفتی خودکار اتود

نیمه مشکی

199-16 ست تحریر sheaffer| برند اصلی sheaffer| هدایای تبلیغاتی| دنیای نو

جفتی خودنویس اتود

تمام استیل

                                                                                                                                                                                       

SHEAFFER-INTENSITY

جفتی خودنویس خودکار شیفر            

199-1 ست تحریر sheaffer| برند اصلی sheaffer| هدایای تبلیغاتی| دنیای نو 

جفتی خودنویس خودکار کربنی           

SHEAFFER-AGIO


جفتی خودنویس خودکار شیفر

199-3 ست تحریر sheaffer| برند اصلی sheaffer| هدایای تبلیغاتی| دنیای نو

جفتی خودنویس خودکار

استیل گیره زرد  

199-4 ست تحریر sheaffer| برند اصلی sheaffer| هدایای تبلیغاتی| دنیای نو

جفتی خودنویس خودکار

مشکی گیره زرد

199-5 ست تحریر sheaffer| برند اصلی sheaffer| هدایای تبلیغاتی| دنیای نو

جفتی خودنویس خودکار استیل

گیره استیل    

 

 

                                                                          

 

SHEAFFER-100

 جفتی خودنویس خودکار شیفر

199-6 ست تحریر sheaffer| برند اصلی sheaffer| هدایای تبلیغاتی| دنیای نو

جفتی خودنویس خودکار

نیمه مشکی گیره استیل

199-7 ست تحریر sheaffer| برند اصلی sheaffer| هدایای تبلیغاتی| دنیای نو

جفتی خودنویس خودکار

مشکی گیره استیل

199-8 ست تحریر sheaffer| برند اصلی sheaffer| هدایای تبلیغاتی| دنیای نو

جفتی خودنویس خوکار

استیل گیره استیل

 

                                                                    

SHEAFFER-SENTINEL

جفتی خودکار اتود شیفر

200-16 ست تحریر sheaffer| برند اصلی sheaffer| هدایای تبلیغاتی| دنیای نو

جفتی خودکار اتود استیل

گیره زرد  

200-15 ست تحریر sheaffer| برند اصلی sheaffer| هدایای تبلیغاتی| دنیای نو

جفتی خودکار اتود استیل

گیره استیل

200-14 ست تحریر sheaffer| برند اصلی sheaffer| هدایای تبلیغاتی| دنیای نو

جفتی خودکار اتود

نیمه استیل آبی

200-13 ست تحریر sheaffer| برند اصلی sheaffer| هدایای تبلیغاتی| دنیای نو

جفتی خودکار اتود

نیمه استیل مشکی

200-12 ست تحریر sheaffer| برند اصلی sheaffer| هدایای تبلیغاتی| دنیای نو

جفتی خودکار اتود

نیمه استیل سبز

200-11 ست تحریر sheaffer| برند اصلی sheaffer| هدایای تبلیغاتی| دنیای نو

جفتی خودکار اتود

نیمه استیل قرمز

200-10 ست تحریر sheaffer| برند اصلی sheaffer| هدایای تبلیغاتی| دنیای نو

200-9 ست تحریر sheaffer| برند اصلی sheaffer| هدایای تبلیغاتی| دنیای نو

خودکار دودی مات  

200-8 ست تحریر sheaffer| برند اصلی sheaffer| هدایای تبلیغاتی| دنیای نو

خودکار مشکی مات

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

JAVELIN-SHEAFFER

200-1 ست تحریر sheaffer| برند اصلی sheaffer| هدایای تبلیغاتی| دنیای نو        

VFM-SHEAFFER

جفتی خودکار اتود نقره ای شیفر

200-2 ست تحریر sheaffer| برند اصلی sheaffer| هدایای تبلیغاتی| دنیای نو 200-3 ست تحریر sheaffer| برند اصلی sheaffer| هدایای تبلیغاتی| دنیای نو

                           
خودکار مشکی،سرمه ای،نقره ای،سبز،آبی،نارنجی،قرمز،زرشکی،آبی تیره

CALLIGRAPHY

ست خوشنویسی بزرگ،کوچک با جعبه فلزی

200-4 ست تحریر sheaffer| برند اصلی sheaffer| هدایای تبلیغاتی| دنیای نو

INK BOTTLE

200-6 ست تحریر sheaffer| برند اصلی sheaffer| هدایای تبلیغاتی| دنیای نو

جوهر در 7 رنگ مشکی ،آبی،آبی فیروزه ای ، قهوه ای،بنفش،قرمز،سبز

ACCESSORIES

200-5 ست تحریر sheaffer| برند اصلی sheaffer| هدایای تبلیغاتی| دنیای نو        

مغزی روان نویس و خودکار(آبی،مشکی)-کپسول خودنویس(آبی،مشکی)