24-31 ) ظروف تبلیغاتی : ظروف تبلیغاتی شامل ظروف چینی تبلیغاتی،ظروف شیشه ای تبلیغاتی،ماگ پلاستیکی تبلیغاتی،ظروف استیل تبلیغاتی می باشد که این نوع هدایای تبلیغاتی تنوع بسیار بالایی دارند و در طرح و جنسهای متفاوت عرضه می گردند.   

I ) ظروف چینی تبلیغاتی :

ظروف چینی تبلیغاتی و لیوان چینی ، ست چای خوری چینی ، ظروف غذاخوری چینی و ... می باشد که امکان چاپ لوگو روی ظروف چینی امکان پذیر می باشد و یک هدیه تبلیغاتی مناسب برای هتل ها ، بیمارستانها ، دانشگاه ها و ... می باشد ، نوع چاپ روی ظروف چینی به صورت چاپ کوره ای و چاپ سابلیمیشن می باشد.   

الف) لیوان چینی تبلیغاتی :

A ) لیوان هتلی تبلیغاتی

396-2- ظروف چینی تبلیغاتی|چاپ روی ظروف چینی|قیمت ظروف تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

 

A - 1 ) لیوان داخل و دسته سفید

396-1- ظروف چینی تبلیغاتی|چاپ روی ظروف چینی|قیمت ظروف تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو 396-3- ظروف چینی تبلیغاتی|چاپ روی ظروف چینی|قیمت ظروف تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو 396-4- ظروف چینی تبلیغاتی|چاپ روی ظروف چینی|قیمت ظروف تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو 396-5- ظروف چینی تبلیغاتی|چاپ روی ظروف چینی|قیمت ظروف تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو
  396-6- ظروف چینی تبلیغاتی|چاپ روی ظروف چینی|قیمت ظروف تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو 396-7- ظروف چینی تبلیغاتی|چاپ روی ظروف چینی|قیمت ظروف تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو  

 

                                    

A - 2 ) لیوان چینی داخل و دسته رنگی

396-8- ظروف چینی تبلیغاتی|چاپ روی ظروف چینی|قیمت ظروف تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو 396-9- ظروف چینی تبلیغاتی|چاپ روی ظروف چینی|قیمت ظروف تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو 396-10- ظروف چینی تبلیغاتی|چاپ روی ظروف چینی|قیمت ظروف تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو 396-11- ظروف چینی تبلیغاتی|چاپ روی ظروف چینی|قیمت ظروف تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

 

                            

B ) لیوان توینانا تبلیغاتی

396-12- ظروف چینی تبلیغاتی|چاپ روی ظروف چینی|قیمت ظروف تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو 396-13- ظروف چینی تبلیغاتی|چاپ روی ظروف چینی|قیمت ظروف تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو 396-14- ظروف چینی تبلیغاتی|چاپ روی ظروف چینی|قیمت ظروف تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

                                          

C ) لیوان قهوه خوری تبلیغاتی

396-15- ظروف چینی تبلیغاتی|چاپ روی ظروف چینی|قیمت ظروف تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

 

                                                  

D ) ماگ حرارتی تبلیغاتی : در ماگ حرارتی تبلیغاتی با ریختن مایعات داغ طرح و لوگو مورد نظر نمایان می گردد .

396-16- ظروف چینی تبلیغاتی|چاپ روی ظروف چینی|قیمت ظروف تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو 396-17- ظروف چینی تبلیغاتی|چاپ روی ظروف چینی|قیمت ظروف تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو
ماگ سرامیکی جادویی  

                                                                                                                                        

E) ماگ فانتزی تبلیغاتی

397-1- ظروف چینی تبلیغاتی|چاپ روی ظروف چینی|قیمت ظروف تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

397-2- ظروف چینی تبلیغاتی|چاپ روی ظروف چینی|قیمت ظروف تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

ماگ فانتزی

کد : MF-4

397-3- ظروف چینی تبلیغاتی|چاپ روی ظروف چینی|قیمت ظروف تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

 

ماگ فانتزی

          کد : MF-3

397-4- ظروف چینی تبلیغاتی|چاپ روی ظروف چینی|قیمت ظروف تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

ماگ فانتزی

کد : MF-2

397-5- ظروف چینی تبلیغاتی|چاپ روی ظروف چینی|قیمت ظروف تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

 

ماگ فانتزی

کد : MF-1

397-6- ظروف چینی تبلیغاتی|چاپ روی ظروف چینی|قیمت ظروف تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو 

ماگ فانتزی

کد : MF-8

397-7- ظروف چینی تبلیغاتی|چاپ روی ظروف چینی|قیمت ظروف تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

ماگ فانتزی

کد : MF-7

397-8- ظروف چینی تبلیغاتی|چاپ روی ظروف چینی|قیمت ظروف تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

ماگ فانتزی

کد : MF-6

 397-9- ظروف چینی تبلیغاتی|چاپ روی ظروف چینی|قیمت ظروف تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

ماگ فانتزی

کد : MF-5

 

397-10- ظروف چینی تبلیغاتی|چاپ روی ظروف چینی|قیمت ظروف تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو 397-11- ظروف چینی تبلیغاتی|چاپ روی ظروف چینی|قیمت ظروف تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو 397-12- ظروف چینی تبلیغاتی|چاپ روی ظروف چینی|قیمت ظروف تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو 397-13- ظروف چینی تبلیغاتی|چاپ روی ظروف چینی|قیمت ظروف تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

ماگ فانتزی

کد : MF-12

ماگ فانتزی

کد : MF-11

ماگ فانتزی

کد : MF-10

ماگ فانتزی

کد : MF-9

 

397-14- ظروف چینی تبلیغاتی|چاپ روی ظروف چینی|قیمت ظروف تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو 397-15- ظروف چینی تبلیغاتی|چاپ روی ظروف چینی|قیمت ظروف تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو 397-16- ظروف چینی تبلیغاتی|چاپ روی ظروف چینی|قیمت ظروف تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

ماگ فانتزی

کد : MF-15

ماگ فانتزی

کد : MF-14

ماگ فانتزی

کد : MF-13

     

 

ب) ست چای خوری ( استکان-نعلبکی-قوری-قندان ) تبلیغاتی :

 

397-1-1 ظروف چینی تبلیغاتی|چاپ روی ظروف چینی|قیمت ظروف تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو 397-1-2 ظروف چینی تبلیغاتی|چاپ روی ظروف چینی|قیمت ظروف تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو 397-1-3 ظروف چینی تبلیغاتی|چاپ روی ظروف چینی|قیمت ظروف تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

  

 

پ)ظروف غذا خوری چینی :

ظروف غذاخوری چینی شامل دیس ، بشقاب ، کاسه ، پارچ ، نمکدان و ... می باشد که امکان چاپ 1 تا 4 رنگ روی ظرف چینی در مجموعه طراحی ، چاپ و تبلیغات دنیای نو وجود دارد .

A) دیس چینی تبلیغاتی

397-1-4 ظروف چینی تبلیغاتی|چاپ روی ظروف چینی|قیمت ظروف تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو 397-1-5 ظروف چینی تبلیغاتی|چاپ روی ظروف چینی|قیمت ظروف تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو 397-1-6 ظروف چینی تبلیغاتی|چاپ روی ظروف چینی|قیمت ظروف تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

 

 

B) بشقاب چینی تبلیغاتی :

 

 

                     بشقاب چینی   398--2 ظروف چینی تبلیغاتی|چاپ روی ظروف چینی|قیمت ظروف تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو


C) کاسه چینی تبلیغاتی :

398--3 ظروف چینی تبلیغاتی|چاپ روی ظروف چینی|قیمت ظروف تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو    کاسه چینی      کاسه چینی تبلیغاتی

D) پارچ چینی تبلیغاتی :

                                                    پارچ چینی تبلیغاتی 

E ) نمکدان و فلفل دان چینی تبلیغاتی :

                                                       نمکدان و فلفل دان چینی 

ت) زیر سیگاری چینی تبلیغاتی :

زیر سیگاری چینی تبلیغاتی

ث) لوح چینی تبلیغاتی :

لوح چینی تبلیغاتی

                                                                                
روی کلیه ظروف چینی چاپ کوره ای و مقاوم انجام می گیرد و تعداد رنگ چاپ روی ظروف چینی 1 تا 4 رنگ می باشد که نوع چاپ کوره ای در مقابل شستشو مقاوم می باشد .

 

جهت اطلاع از لیست قیمت ظروف چینی شامل : لیست قیمت لیوان چینی ، لیست قیمت ست چایخوری ، لیست قیمت بشقاب و ... با مجموعه طراحی ، چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس حاصل فرمائید .