خودنویس تبلیغاتی

خودنویس تبلیغاتی یک هدیه تبلیغاتی نفیس می باشد که در نمایشگاه ها ،همایش ها و ...مورد استفاده قرار می گیرد .مجموعه طراحی،چاپ و تبلیغات دنیای نو عرضه کننده انواع خودنویس تبلیغاتی در طرح های مختلف می باشد . خودنویس تبلیغاتی را با جعبه های مختلف نیز می توان ارائه کرد .روی خودنویس تبلیغاتی طرح یا لوگو شرکت را با استفاده از لیزر حکاکی می کنند .

خودنویس تبلیغاتی به دو دسته خودنویس ارزان و خودنویس اعلاء تقسیم می شود.

 

الف)خودنویس تبلیغاتی ارزان :

نمونه خودنویس تبلیغاتی ارزان با کد مربوطه در زیر ملاحظه می نمایید.

190-1 خودنویس تبلیغاتی|خودکار تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|چاپ روی خودنویس|دنیای نو

خودنویس ارزان کد:  

k-a-1

190-2 خودنویس تبلیغاتی|خودکار تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|چاپ روی خودنویس|دنیای نو

خودنویس ارزان کد:  

k-a-2

190-3 خودنویس تبلیغاتی|خودکار تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|چاپ روی خودنویس|دنیای نو

خودنویس ارزان کد:  

k-a-3

190-4 خودنویس تبلیغاتی|خودکار تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|چاپ روی خودنویس|دنیای نو

خودنویس ارزان کد:  

k-a-4

                                                                                                                                                                                       

ب) خودنویس تبلیغاتی اعلاء:

خودنویس تبلیغاتی اعلاء یک هدیه تبلیغاتی مدیریتی محسوب می شود که می تواند می توان خودنویس اعلا همراه با جعبه های نفیس ارائه کرد.

190-5 خودنویس تبلیغاتی|خودکار تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|چاپ روی خودنویس|دنیای نو

خودنویس اعلاء کد: 

k-a-1

190-6 خودنویس تبلیغاتی|خودکار تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|چاپ روی خودنویس|دنیای نو

خودنویس اعلاء کد: 

k-a-2

190-7 خودنویس تبلیغاتی|خودکار تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|چاپ روی خودنویس|دنیای نو

خودنویس اعلاء کد: 

k-a-3

190-8 خودنویس تبلیغاتی|خودکار تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|چاپ روی خودنویس|دنیای نو

خودنویس اعلاء کد: 

k-a-4

190-9 خودنویس تبلیغاتی|خودکار تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|چاپ روی خودنویس|دنیای نو

خودنویس اعلاء کد: 

k-a-5

190-10 خودنویس تبلیغاتی|خودکار تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|چاپ روی خودنویس|دنیای نو

خودنویس اعلاء کد: 

k-a-6   

190-11 خودنویس تبلیغاتی|خودکار تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|چاپ روی خودنویس|دنیای نو

ست ملزومات خودنویس کد: 

k-a-7

190-12 خودنویس تبلیغاتی|خودکار تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|چاپ روی خودنویس|دنیای نو

ست ملزومات خودنویس کد:

k-a-8 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

جهت اطلاع از لیست قیمت خودنویس تبلیغاتی اعلاء و خودنویس تبلیغاتی ارزان با مجموعه طراحی چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس حاصل نمایید.