خودکار چوبی تبلیغاتی

یکی از هدایای تبلیغاتی پرفروش خودکار تبلیغاتی می باشد ،لذا دنیای نو بزرگترین وارد کننده انواع خودکار تبلیغاتی می باشد . خودکار چوبی به عنوان یک هدیه تبلیغاتی نفیس مورد توجه قرار دارد که لوگو و طرح را می توان با استفاده از لیزر یا چاپ تامپو روی خودکار اجرا نمود. خودکار تبلیغاتی را با جعبه های مختلف چوبی،پلکسی،گالینگور می توان عرضه کرد.

 

189-1 خودکار چوبی|خودکار تبلیغاتی|خودکار ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

خودکار چوبی کد-1   

189-2 خودکار چوبی|خودکار تبلیغاتی|خودکار ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

خودکار چوبی کد-2   

189-3 خودکار چوبی|خودکار تبلیغاتی|خودکار ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

خودکار چوبی کد-3   

189-4 خودکار چوبی|خودکار تبلیغاتی|خودکار ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

خودکار چوبی کد-4

189-5 خودکار چوبی|خودکار تبلیغاتی|خودکار ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

خودکار چوبی کد-5   

189-6 خودکار چوبی|خودکار تبلیغاتی|خودکار ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

خودکار چوبی کد-6   

189-7 خودکار چوبی|خودکار تبلیغاتی|خودکار ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

خودکار چوبی کد-7   

189-9 خودکار چوبی|خودکار تبلیغاتی|خودکار ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

خودکار چوبی کد-8

189-10 خودکار چوبی|خودکار تبلیغاتی|خودکار ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

خودکار چوبی کد-9     

189-11 خودکار چوبی|خودکار تبلیغاتی|خودکار ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

خودکار چوبی کد11

189-12 خودکار چوبی|خودکار تبلیغاتی|خودکار ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

خودکار چوبی کد-12

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

جهت دریافت لیست قیمت خودکار چوبی با مجموعه طراحی،چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس حاصل نمایید.