24-30 ) مجسمه - سفال - کاشی

I ) مجسمه :

تولید مدرن میراث فرهنگی و مذهبی ( مجسمه ) : دنیای نو با همکاری تیمی حرفه ای و متخصص در زمینه ساخت و طراحی مجسمه مشاهیر ، مکانهای تاریخی ، طراحی و ساخت مجسمه های مختلف را انجام می دهد و با حک لوگو و طرح روی پلاک فلزی و نصب آن بر روی مجسمه می تواند به عنوان هدیه تبلیغاتی برای شرکتها مورد استفاده قرار گیرد .

مجسمه 391-2 مجسمه مشاهیر|مجسمه تبلیغاتی|تندیس|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو
391-3 مجسمه مشاهیر|مجسمه تبلیغاتی|تندیس|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو مجسمه تبلیغاتی
391-5 مجسمه مشاهیر|مجسمه تبلیغاتی|تندیس|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو 391-6 مجسمه مشاهیر|مجسمه تبلیغاتی|تندیس|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

 

مجسمه های سنگی

امیرکبیر

392-2 مجسمه مشاهیر|مجسمه تبلیغاتی|تندیس|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

فردوسی

392-3 مجسمه مشاهیر|مجسمه تبلیغاتی|تندیس|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

مولانا

392-4 مجسمه مشاهیر|مجسمه تبلیغاتی|تندیس|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

ابوعلی سینا

392-5 مجسمه مشاهیر|مجسمه تبلیغاتی|تندیس|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

عطار نیشابوری

392-6 مجسمه مشاهیر|مجسمه تبلیغاتی|تندیس|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

رودکی

مجسمه سنگی شجریان

محمدرضا شجریان

392-8 مجسمه مشاهیر|مجسمه تبلیغاتی|تندیس|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

دده قور فورد

392-9 مجسمه مشاهیر|مجسمه تبلیغاتی|تندیس|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

آرش کمانگیر

392-10 مجسمه مشاهیر|مجسمه تبلیغاتی|تندیس|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

سیاوش پاک

مجسمه سنگی باباطاهر

بابا طاهر

392-12 مجسمه مشاهیر|مجسمه تبلیغاتی|تندیس|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

حکیم خیام نیشابوری

مجسمه سنگی سهراب سپهری

سهراب سپهری

مجسمه سنگی حافظ شیرازی

حافظ شیرازی

392-15 مجسمه مشاهیر|مجسمه تبلیغاتی|تندیس|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

اشو زرتشت

392-16 مجسمه مشاهیر|مجسمه تبلیغاتی|تندیس|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

استاد شهریار

392-17 مجسمه مشاهیر|مجسمه تبلیغاتی|تندیس|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

رستم دستان

مجسمه سنگی فرهاد

فرهاد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

جهت اطلاع از لیست قیمت مجسمه با مجموعه طراحی چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس حاصل نمایید .