VII ) ست هدایای تبلیغاتی چرمی :

دنیای نو تولید کننده انواع ست هدایای تبلیغاتی چرم دو تکه ، ست هدایای تبلیغاتی چرم سه تکه چهار تکه و ... می باشد کلیه ست های هدایای تبلیغاتی چرمی به همراه جعبه های نفیس چرم ، گالینگور ارائه می گردد .

الف ) ست هدایای تبلیغاتی1تکه و 2تکه

ست هدایای تبلیغاتی چرمی

MODEL : MK/173

364-2 ست چرمی با جعبه|قیمت ست چرمی کیف و کمربند|مصنوعات چرمی |هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODEL : MK/174

364-4 ست چرمی با جعبه|قیمت ست چرمی کیف و کمربند|مصنوعات چرمی |هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODEL : MK/175

 

364-5 ست چرمی با جعبه|قیمت ست چرمی کیف و کمربند|مصنوعات چرمی |هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODEL : MK/176

 

ست هدایای تبلیغاتی

MODEL : MK/177

 

ست هدایای تبلیغاتی قرمز

MODEL : MK/178 

   

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ب ) ست هدایای تبلیغاتی3تکه

ست هدایای تبلیغاتی3تکه

  MODEL : MK/179

364-9 ست چرمی با جعبه|قیمت ست چرمی کیف و کمربند|مصنوعات چرمی |هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODEL : MK/180

364-10 ست چرمی با جعبه|قیمت ست چرمی کیف و کمربند|مصنوعات چرمی |هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODEL : MK/181     

364-11 ست چرمی با جعبه|قیمت ست چرمی کیف و کمربند|مصنوعات چرمی |هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

  MODEL : MK/182

ست هدایای تبلیغاتی3تکه چرم

MODEL : MK/183

ست هدایای تبلیغاتی3تکه چرم

MODEL : MK/184

364-14 ست چرمی با جعبه|قیمت ست چرمی کیف و کمربند|مصنوعات چرمی |هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

  MODEL : MK/185

ست کیف پول کمربند جاکلیدی

MODEL : MK/186

364-16 ست چرمی با جعبه|قیمت ست چرمی کیف و کمربند|مصنوعات چرمی |هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODEL : MK/187     

364-17 ست چرمی با جعبه|قیمت ست چرمی کیف و کمربند|مصنوعات چرمی |هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

  MODEL : MK/188

ست کیف پول کمربند جاکلیدی چرمی

  MODEL : MK/189

364-19 ست چرمی با جعبه|قیمت ست چرمی کیف و کمربند|مصنوعات چرمی |هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODEL : MK/190 

365-1 ست چرمی با جعبه|قیمت ست چرمی کیف و کمربند|مصنوعات چرمی |هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

    MODEL : MK/191

ست خودکار کیف پول جاکلیدی

MODEL : MK/192

365-3 ست چرمی با جعبه|قیمت ست چرمی کیف و کمربند|مصنوعات چرمی |هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODEL : MK/193         

365-4 ست چرمی با جعبه|قیمت ست چرمی کیف و کمربند|مصنوعات چرمی |هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODEL : MK/194

ست های تبلیغاتی چرمی

MODEL : MK/195

365-6 ست چرمی با جعبه|قیمت ست چرمی کیف و کمربند|مصنوعات چرمی |هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODEL : MK/196       

365-7 ست چرمی با جعبه|قیمت ست چرمی کیف و کمربند|مصنوعات چرمی |هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

  MODEL : MK/197

364-3 ست چرمی با جعبه|قیمت ست چرمی کیف و کمربند|مصنوعات چرمی |هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODEL : MK/198 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

پ ) ست 4تکه

365-9 ست چرمی با جعبه|قیمت ست چرمی کیف و کمربند|مصنوعات چرمی |هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODEL : MK/199

aaa200 ست چرمی با جعبه|قیمت ست چرمی کیف و کمربند|مصنوعات چرمی |هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

  MODEL : MK/200

ست 4تکه

  MODEL : MK/201

 

365-11 ست چرمی با جعبه|قیمت ست چرمی کیف و کمربند|مصنوعات چرمی |هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODEL : MK/202 

ست 4تکه مشکی تبلیغاتی

  MODEL : MK/203

 

      
موسسه دنیای نو توانایی تولید انواع ست با محصولات دلخواه می باشد و سفارش اختصاصی را دارد .

جهت اطلاع از لیست قیمت ست چرمی شامل لیست قیمت ست یک تکه ، لیست قیمت ست دو تکه ، لیست قیمت ست3 تکه و لیست قیمت ست4 تکه با مجموعه طراحی ، چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس حاصل فرمائید .