پایه چسب تبلیغاتی(جاچسبی)

پایه چسب یا جا چسبی در مدل های و جنس های مختلف چوبی ، شیشه ای ، پلکسی ، فانتزی و پلاستیکی عرضه می گردد .

I ) جا چسبی چوبی تبلیغاتی :

  جا چسبی چوبی تبلیغاتی   

MODEL : PW/1

II ) جا چسبی پلکسی :

جا چسبی پلکسی

  MODEL : PS/1

جا چسبی پلکسی تبلیغاتی

     MODEL : PS/2

جاچسبی تبلیغاتی پلکسی

MODEL : PS/3 

                                                                                               
III ) جا چسبی پلاستیکی تبلیغاتی :

جا چسبی پلاستیکی

  MODEL : PP/1

جا چسبی پلاستیکی تبلیغاتی

MODEL : PP/2

460-10 پایه چسب تبلیغاتی|قیمت جاچسبی چوبی|پلاستیکی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODEL : PP/3

جا چسبی

MODEL : PP/4   

جا چسبی تبلیغاتی رنگی

MODEL : PP/5

460-13 پایه چسب تبلیغاتی|قیمت جاچسبی چوبی|پلاستیکی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

  MODEL : PP/6

460-14 پایه چسب تبلیغاتی|قیمت جاچسبی چوبی|پلاستیکی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODEL : PP/7

460-15 پایه چسب تبلیغاتی|قیمت جاچسبی چوبی|پلاستیکی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODEL : PP/8

جا چسبی پلاستیکی رومیزی

    MODEL : PP/9

460-6 پایه چسب تبلیغاتی|قیمت جاچسبی چوبی|پلاستیکی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

   MODEL : PP/10

460-7 پایه چسب تبلیغاتی|قیمت جاچسبی چوبی|پلاستیکی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODEL : PP/11

 

                                                                                                                                                                                                                                                                           
IV ) پایه چسب فانتزی :  

پایه چسب فانتزی

MODEL : PF/1

460-17 پایه چسب تبلیغاتی|قیمت جاچسبی چوبی|پلاستیکی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODEL : PF/2

پایه چسب فانتزی تبلیغاتی

MODEL : PF/3

                                                                                                                               

V ) پایه چسب چند کارۀ پلاستیکی :

پایه چسب چند کارۀ پلاستیکی

   MODEL : PC/1

پایه چسب چند کارۀ

MODEL : PC/2

                                                                                                                           
جهت اطلاع از لیست قیمت پایه چسب یا جا چسبی های چوبی ، شیشه ای ، پلکسی ، پلاستیکی و چند کاره با مجموعه طراحی ، چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس حاصل نمائید .