24-51 ) چتر تبلیغاتی :

دنیای نو عرضه کننده انواع چترهای تبلیغاتی در سایز و رنگ های مختلف می باشد و امکان درج طرح و لوگو روی چترهای تبلیغاتی وجود دارد .

458-1- چتر تبلیغاتی|چاپ روی چتر|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو 458-2- چتر تبلیغاتی|چاپ روی چتر|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو 458-3- چتر تبلیغاتی|چاپ روی چتر|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو 458-4- چتر تبلیغاتی|چاپ روی چتر|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو
 

 

  چتر تبلیغاتی(عصائی) :Model

کد : CH/1

   

 

458-10- چتر تبلیغاتی|چاپ روی چتر|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو 458-5- چتر تبلیغاتی|چاپ روی چتر|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو 458-6- چتر تبلیغاتی|چاپ روی چتر|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

 چتر تبلیغاتی(با کاور فلزی) : Model

کد : CH/2

چتر تبلیغاتی(فانتزی) : Model

کد : CH/3

چتر تبلیغاتی(چتر هدبند) : Model

کد : CH/4

458-9- چتر تبلیغاتی|چاپ روی چتر|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو 458-8- چتر تبلیغاتی|چاپ روی چتر|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو 458-7- چتر تبلیغاتی|چاپ روی چتر|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو
 

 چتر تبلیغاتی(رنگین کمان) :Model

کد : CH/5

 
458-11- چتر تبلیغاتی|چاپ روی چتر|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو 458-12- چتر تبلیغاتی|چاپ روی چتر|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو 458-13- چتر تبلیغاتی|چاپ روی چتر|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو
 

 چتر تبلیغاتی : Model

کد : CH/6

 

 

 

جهت اطلاع از لیست قیمت چتر تبلیغاتی با مجموعه طراحی،چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس حاصل نمایید .