24-26 ) کارت پستال

کارت پستال که بصورت تک لت و دو لت در ابعاد و اشکال مختلف به مناسبت های الف ) عروسی ب) عقدکنان ج) حنابندان ت) تبریک پ) تولد می باشند و در تصویر های : الف) منظره ب) تاریخی پ) باستانی ت ) اماکن  ث ) مینیاتور   ج ) انیمیشن   چ ) شخصیت و ... طراحی و تولـید میگردند . معمولا از جنس مقوای گلاسه 300 گرم ، فانتزی (کرافت ، کتان ) و ترکیبی تولید می شود وچاپ آن بصورت افست ، طلاکوب و ترکیبی می باشد .

I ) کارت پستال تک لت مقوایی :

کارت پستال تک لت معمولا در ابعاد (17/5 * 12/5 ) ، (5A ) ، (15*15 ) ، (21/5 * 10/5 ) ، (22 * 12/5 ) ، (19/5*10/5 ) ، (20 * 11/5 ) ، ( 13/5 * 19) ، و دلخواه چاپ و تولید می شود .

کارت پستال اماکن 379-2 چاپ کارت پستال|کارت پستال مقوایی|کارت تبریک|دنیای نو

379-3 چاپ کارت پستال|کارت پستال مقوایی|کارت تبریک|دنیای نو

       کارت پستال اماکن       

379-4 چاپ کارت پستال|کارت پستال مقوایی|کارت تبریک|دنیای نو

                                                                                                    

379-5 چاپ کارت پستال|کارت پستال مقوایی|کارت تبریک|دنیای نو 379-6 چاپ کارت پستال|کارت پستال مقوایی|کارت تبریک|دنیای نو

کارت پستال اماکن تبلیغاتی

کارت پستال اماکن

379-8 چاپ کارت پستال|کارت پستال مقوایی|کارت تبریک|دنیای نو

                                                                                                        

کارت پستال منظره

کارت پستال منظره       

379-10 چاپ کارت پستال|کارت پستال مقوایی|کارت تبریک|دنیای نو379-12 چاپ کارت پستال|کارت پستال مقوایی|کارت تبریک|دنیای نو

کارت پستال اماکن

کارت پستال شخصیت

کارت پستال شخصیت

 

 

379-14 چاپ کارت پستال|کارت پستال مقوایی|کارت تبریک|دنیای نو کارت پستال منظره
379-18 چاپ کارت پستال|کارت پستال مقوایی|کارت تبریک|دنیای نو 379-19 چاپ کارت پستال|کارت پستال مقوایی|کارت تبریک|دنیای نو
کارت پستال منظره تبلیغاتی 379-21 چاپ کارت پستال|کارت پستال مقوایی|کارت تبریک|دنیای نو
379-22 چاپ کارت پستال|کارت پستال مقوایی|کارت تبریک|دنیای نو 379-23 چاپ کارت پستال|کارت پستال مقوایی|کارت تبریک|دنیای نو
379-24 چاپ کارت پستال|کارت پستال مقوایی|کارت تبریک|دنیای نو 379-25 چاپ کارت پستال|کارت پستال مقوایی|کارت تبریک|دنیای نو
379-26 چاپ کارت پستال|کارت پستال مقوایی|کارت تبریک|دنیای نو 379-27 چاپ کارت پستال|کارت پستال مقوایی|کارت تبریک|دنیای نو
کارت پستال 379-29 چاپ کارت پستال|کارت پستال مقوایی|کارت تبریک|دنیای نو
379-30 چاپ کارت پستال|کارت پستال مقوایی|کارت تبریک|دنیای نو کارت پستال تبلیغاتی منظره
379-32 چاپ کارت پستال|کارت پستال مقوایی|کارت تبریک|دنیای نو 379-33 چاپ کارت پستال|کارت پستال مقوایی|کارت تبریک|دنیای نو

379-35 چاپ کارت پستال|کارت پستال مقوایی|کارت تبریک|دنیای نو379-37 چاپ کارت پستال|کارت پستال مقوایی|کارت تبریک|دنیای نو

    کارت پستال منظره

379-38 چاپ کارت پستال|کارت پستال مقوایی|کارت تبریک|دنیای نو

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                 

379-36 چاپ کارت پستال|کارت پستال مقوایی|کارت تبریک|دنیای نو

 کارت پستال مینیاتور 

کارت پستال مینیاتور

                                                      

380-1 چاپ کارت پستال|کارت پستال مقوایی|کارت تبریک|دنیای نو کارت پستال مذهبی

380-3 چاپ کارت پستال|کارت پستال مقوایی|کارت تبریک|دنیای نو

  کارت پستال مذهبی

380-4 چاپ کارت پستال|کارت پستال مقوایی|کارت تبریک|دنیای نو

                                                                                                                                                                                                                            
                                                               

II ) کارت پستال دو لت مقوایی

کارت پستال 2 لت معمولا در ابعاد ( سایز هر لت ) (7/5*12/5) ، ( A5 ) ، ( 15*15 ) ، ( 10/5*21/5 ) ، ( 12/5*22 ) ، ( 10/5*19/5 ) ، ( 12*16 ) ، ( 11/5*20 ) ، ( 19*13/5 ) و سایز دلخواه چاپ و تولید می شود .

380-5 چاپ کارت پستال|کارت پستال مقوایی|کارت تبریک|دنیای نو کارت پستال دو لت مقوایی
380-7 چاپ کارت پستال|کارت پستال مقوایی|کارت تبریک|دنیای نو 380-8 چاپ کارت پستال|کارت پستال مقوایی|کارت تبریک|دنیای نو
380-9 چاپ کارت پستال|کارت پستال مقوایی|کارت تبریک|دنیای نو 380-10 چاپ کارت پستال|کارت پستال مقوایی|کارت تبریک|دنیای نو
380-12 چاپ کارت پستال|کارت پستال مقوایی|کارت تبریک|دنیای نو کارت پستال دو لت
380-14 چاپ کارت پستال|کارت پستال مقوایی|کارت تبریک|دنیای نو 380-15 چاپ کارت پستال|کارت پستال مقوایی|کارت تبریک|دنیای نو
380-16 چاپ کارت پستال|کارت پستال مقوایی|کارت تبریک|دنیای نو 380-17 چاپ کارت پستال|کارت پستال مقوایی|کارت تبریک|دنیای نو
380-18 چاپ کارت پستال|کارت پستال مقوایی|کارت تبریک|دنیای نو 380-19 چاپ کارت پستال|کارت پستال مقوایی|کارت تبریک|دنیای نو
380-20 چاپ کارت پستال|کارت پستال مقوایی|کارت تبریک|دنیای نو 380-21 چاپ کارت پستال|کارت پستال مقوایی|کارت تبریک|دنیای نو
کارت پستال دولت 380-23 چاپ کارت پستال|کارت پستال مقوایی|کارت تبریک|دنیای نو
380-24 چاپ کارت پستال|کارت پستال مقوایی|کارت تبریک|دنیای نو  

                                                 

 III ) شکل دلخواه :

در این کارت پستال معمولا از اشکال متنوع مانند حیوانات یا گل که بوسیله برش به شکل خاص  در آمده است استفاده می شود .

381-1 چاپ کارت پستال|کارت پستال مقوایی|کارت تبریک|دنیای نو کارت پستال شکل دلخواه
381-3 چاپ کارت پستال|کارت پستال مقوایی|کارت تبریک|دنیای نو 381-4 چاپ کارت پستال|کارت پستال مقوایی|کارت تبریک|دنیای نو

       
IV ) موزیکال :

در این نوع  کارت پستال با بازکردن2لت از هم موزیک پخش می گردد . 

کارت پستال موزیکال 381-6 چاپ کارت پستال|کارت پستال مقوایی|کارت تبریک|دنیای نو

                    
V ) فانتزی :

که معمولابصورت مقوایی ( سه بعدی ) چوب ، فلز و یا ترکیبی ساخته می شود .

الف) کارت پستال های چوبی

381-7 چاپ کارت پستال|کارت پستال مقوایی|کارت تبریک|دنیای نو کارت پستال فانتزی
381-9 چاپ کارت پستال|کارت پستال مقوایی|کارت تبریک|دنیای نو  

          
ب) کارت پستال های 3 بعدی

کارت پستال های 3 بعدی 381-11 چاپ کارت پستال|کارت پستال مقوایی|کارت تبریک|دنیای نو
381-12 چاپ کارت پستال|کارت پستال مقوایی|کارت تبریک|دنیای نو  

              
پ ) کارت پستال های فلزی

کارت پستال های فلزی 381-14 چاپ کارت پستال|کارت پستال مقوایی|کارت تبریک|دنیای نو
381-15 چاپ کارت پستال|کارت پستال مقوایی|کارت تبریک|دنیای نو 381-16 چاپ کارت پستال|کارت پستال مقوایی|کارت تبریک|دنیای نو

        
ت ) کارت پستال های فلزی ، چوبی

381-17 چاپ کارت پستال|کارت پستال مقوایی|کارت تبریک|دنیای نو کارت پستال های فلزی ، چوبی
381-19 چاپ کارت پستال|کارت پستال مقوایی|کارت تبریک|دنیای نو  

          
جهت اطلاع از لیست قیمت کارت پستال تک لت مقوایی،کارت پستال دو لت مقوایی،کارت پستال شکل دلخواه،کارت پستال فانتزی با مجموعه طراحی چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس حاصل نمایید.