24-20 ) کلاسور و زونکن تبلیغاتی :

دنیای نو تولید کننده انواع زونکن و کلاسورهلی تبلیغاتی در سایز و طرح های مختلف می باشد که می تواند به عنوان یک هدیه تبلیغاتی پر کاربرد مورد استفاده قرار گیرد .

I ) کلاسور تبلیغاتی

الف ) کلاسورچرمی ( طبیعی و مصنوعی )

کلاسورچرمی

کلاسور چرم تبلیغاتی کد 1-20

کلاسورچرمی تبلیغاتی

کلاسور تبلیغاتی کد 2-20

                                                                         
ب ) کلاسور باجلد چاپ دار

کلاسور باجلد چاپ دار

کلاسور چاپ دار تبلیغاتی کد 3-20    

368-4 کلاسور و زونکن تبلیغاتی|کلاسور چرمی|زونکن چاپ دار|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

کلاسور چاپ دار تبلیغاتی کد 4-20

کلاسور باجلد چاپ دار تبلیغاتی

کلاسور چاپ دار تبلیغاتی کد 5-20

 

                   

II ) زونکن تبلیغاتی :

 زونکن را می توان با جلد چاپ دار اختصاصی تولید نمود.زونکن ها در 2 نوع با عطف کم و زیاد تولید می گردند .

الف) زونکن بزرگ(26*32)

A) زونکن عطف کم 5 سانتی متر

B) زونکن عطف زیاد 9 سانتی متر

ب) زونکن کوچک (26*17)

A) زونکن عطف کم 5 سانتی متر     

B) زونکن عطف زیاد 9 سانتی متر 

                                    

زونکن تبلیغاتی چاپ دار

زونکن تبلیغاتی چاپ دار کد 6-20 

زونکن تبلیغاتی ساده

زونکن تبلیغاتی ساده کد 7-20 

کاور زونکن تبلیغاتی

کاور زونکن تبلیغاتی کد 8-20

زونکن پلاستیکی تبلیغاتی

 زونکن پلاستیکی تبلیغاتی  کد 9- 20

368-10 کلاسور و زونکن تبلیغاتی|کلاسور چرمی|زونکن چاپ دار|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

زونکن پلاستیکی تبلیغاتی کد 10-20

زونکن پلاستیکی عطف زیاد

زونکن پلاستیکی عطف زیاد کد 11-20