24-28 ) کیف و پوشه های طلقی تبلیغاتی :

دنیای نو تولید کننده و وارد کننده انواع کیف و پوشه های طلقی ، آلبوم فایل ، کیف اداری طلقی ، کیف سمیناری طلقی ، کیف قفل دار متالیک، کیف دیپلمات با ماشین حساب، کیف طلقی کودکان، کلربوک، دفتر، یاداشت، جلد طلقی، پوشه های طلقی، زیر دستی طلقی، پاکت طلقی می باشد .

آلبوم فایل فنر دار شفاف

آلبوم فایل فنر دار شفاف و مات 30برگ 

آلبوم فایل متالیک

آلبوم فایل متالیک با جای CD 80و 100 برگ   

آلبوم فایل متالیک با جای CD

آلبوم فایل متالیک با قاب مخصوص                       

   60،40،30،20،10CDبرگ

آلبوم فایل الوان

 آلبوم فایل الوان100،80،60،40،30،20،10برگ

آلبوم فایل دو رنگ

آلبوم فایل دو رنگ 60،40،30،20 برگ

آلبوم فایل مات

 آلبوم فایل مات10 ،60،40،30،20 ،100 برگ

383-7 کیف طلقی|پوشه طلقی|طلاکوب روی طلق|قیمت کیف سمیناری پاپکو|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

  آلبوم فایل مات 60،40،30،20 برگ

 آلبوم فایل طرح دار

آلبوم فایل طرح دار20 برگ  

آلبوم فایل جیب دار

  آلبوم فایل جیب دار با جای CD  60،40،30،20،10 برگ  

383-10 کیف طلقی|پوشه طلقی|طلاکوب روی طلق|قیمت کیف سمیناری پاپکو|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

آلبوم فایل B5و A5الوان 20و 30 برگ  

آلبوم فایل 30 برگ

آلبوم فایل 30 برگ ، A2

383-12 کیف طلقی|پوشه طلقی|طلاکوب روی طلق|قیمت کیف سمیناری پاپکو|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

آلبوم فایل (A3)،30و40و60برگ

کیف دیپلمات دکمه دار

  کیف دیپلمات دکمه دار Sa229

کیف بدون دسته زیپ دار

کیف بدون دسته زیپ دار Sa228

کیف سمیناری زیپ دار متالیک

کیف سمیناری زیپ دار متالیک و شفاف Sa222,222M

383-16 کیف طلقی|پوشه طلقی|طلاکوب روی طلق|قیمت کیف سمیناری پاپکو|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

 کیف سمیناری با ماشین حساب و یادداشت 

کیف طرح کودکستانی

  کیف طرح کودکستانی 

کیف دیپلماتی 4 لت

  کیف دیپلماتی 4 لت 

کیف دیپلمات

کیف دیپلمات SA301

 کیف سمیناری متالیک با جای موبایل

کیف سمیناری متالیک با جای موبایل  

کیف مدیران با اکسپندینگ

 کیف مدیران با اکسپندینگ

کیف دیپلمات با ماشین حساب

کیف دیپلمات با ماشین حساب و جای CD

کیف قفل دار متالیک

 کیف قفل دار متالیک

یادداشت متالیک

SA 555-555A

384-2 کیف طلقی|پوشه طلقی|طلاکوب روی طلق|قیمت کیف سمیناری پاپکو|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

             SA551-551A

384-3 کیف طلقی|پوشه طلقی|طلاکوب روی طلق|قیمت کیف سمیناری پاپکو|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

SA550-550A     

یادداشت متالیک و الوان 1/8 کتابی

384-4 کیف طلقی|پوشه طلقی|طلاکوب روی طلق|قیمت کیف سمیناری پاپکو|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

SA557-557A

دفتر 200،160،100برگ وزیری متالیک و الوان

دفتر مقسم دار

SA564

دفتر 200،160،100برگ رحلی متالیک والوان

یادداشت پالتویی متالیک

SA563-563A 

یادداشت 1/16 بیاضی متالیک و الوان

دفتر طرح دار100 برگ

SA565,566,575,576

 دفتر مقسم دار 200برگ متالیک

دفتر مقسم دار وزیری دکمه دار

SA577A,577M

یادداشت پالتویی متالیک و الوان بیاضی

384-9 کیف طلقی|پوشه طلقی|طلاکوب روی طلق|قیمت کیف سمیناری پاپکو|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

SA567,569,570,578 

دفتر طرح دار100 برگ در 4سایز 

رحلی،وزیریA6و A7    

384-10 کیف طلقی|پوشه طلقی|طلاکوب روی طلق|قیمت کیف سمیناری پاپکو|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

دفتر مقسم دار وزیری دکمه دار 

الوان و متالیک

384-11 کیف طلقی|پوشه طلقی|طلاکوب روی طلق|قیمت کیف سمیناری پاپکو|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

دفتر100برگ طرح دار در 4 سایز رحلی،وزیری،

A6 و A7

دفتر وزیری و یادداشت

 

ساک خرید طرح دار

ساک خرید طرح دار

ساک خرید چاپی

ساک خرید چاپی

  ساک خرید مات ( آج دار و بدون آج )

ساک خرید مات

کلاسور چهار حلقه

کلاسور چهار حلقه 

کلاسور متالیک و الوان

کلاسور متالیک و الوان 2حلقه و4 حلقه باجایCD

386-4 کیف طلقی|پوشه طلقی|طلاکوب روی طلق|قیمت کیف سمیناری پاپکو|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

اورگانایز فنر بزرگ دگمه دار متالیک 

و الوان با جامدادی و خط کش

386-5 کیف طلقی|پوشه طلقی|طلاکوب روی طلق|قیمت کیف سمیناری پاپکو|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

کلاسور دو حلقه ( قفل D )

فلدر کشدار دورنگ بایادداشت

 فولدر کشدار دورنگ بایادداشت واکسپندینگ

386-7 کیف طلقی|پوشه طلقی|طلاکوب روی طلق|قیمت کیف سمیناری پاپکو|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

فولدرکلاسوری با اکسپندینگ

فلدر سه لایه کشدار

فولدر سه لایه کشدار  

386-9 کیف طلقی|پوشه طلقی|طلاکوب روی طلق|قیمت کیف سمیناری پاپکو|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

فولدر  کشدار اکسپندینگ دار با یادداشت وجایCD 

 

پوشه گیره دار

پوشه گیره دار

پوشه سمیناری دوطرف جیبدار

پوشه سمیناری دوطرف جیبدار

386-18 کیف طلقی|پوشه طلقی|طلاکوب روی طلق|قیمت کیف سمیناری پاپکو|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

زیردستی دو قفله

زیردستی دو قفله 

زیردستی گیره فلزی

زیردستی گیره فلزی   

زیردستی گیره دار با جای CD و دیوایدر

زیردستی گیره دار با جای CD و دیوایدر

387-4 کیف طلقی|پوشه طلقی|طلاکوب روی طلق|قیمت کیف سمیناری پاپکو|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

زیردستی متالیک گیره دار با یادداشت

زیردستی گیره شفاف

زیردستی گیره شفاف

387-6 کیف طلقی|پوشه طلقی|طلاکوب روی طلق|قیمت کیف سمیناری پاپکو|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

زیردستی گیره شفاف باگیره بزرگ

387-7 کیف طلقی|پوشه طلقی|طلاکوب روی طلق|قیمت کیف سمیناری پاپکو|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

کیف کشدار شفاف   

387-8 کیف طلقی|پوشه طلقی|طلاکوب روی طلق|قیمت کیف سمیناری پاپکو|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

کیف کشدار لبه فلزی الوان و متالیک باجایCD 

387-9 کیف طلقی|پوشه طلقی|طلاکوب روی طلق|قیمت کیف سمیناری پاپکو|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

کیف کشدار روکش P.V.C

387-10 کیف طلقی|پوشه طلقی|طلاکوب روی طلق|قیمت کیف سمیناری پاپکو|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

کیف سمیناری تک دکمه

کیف کشدار دو و تک کاندوزی شده متالیک/ کیف سمیناری تک دکمه بدون عطف وعطف دار باجای CD

کیف کشدار زبانه دار

کیف کشدار زبانه دار

پاکت دو لایه شفاف سایز

پاکت دو لایه شفاف سایز FC،A4

387-14 کیف طلقی|پوشه طلقی|طلاکوب روی طلق|قیمت کیف سمیناری پاپکو|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

پاکت ضخیم دکمه دار مات عطف دار

پاکت ضخیم دکمه دار مات عطف دار

388-1 کیف طلقی|پوشه طلقی|طلاکوب روی طلق|قیمت کیف سمیناری پاپکو|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

پاکت  A5 و B5 

پاکت ملخی و شفاف

    پاکت ملخی و شفاف 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

388-3 کیف طلقی|پوشه طلقی|طلاکوب روی طلق|قیمت کیف سمیناری پاپکو|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

پاکت A4 دکمه دار شفاف

388-4 کیف طلقی|پوشه طلقی|طلاکوب روی طلق|قیمت کیف سمیناری پاپکو|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

پاکتA4 دکمه فلزی وپلاستیکی

پاکت A4 با جای کارت و خودکار (مات،شفاف) / پاکتA4 دکمه فلزی وپلاستیکی 

388-6 کیف طلقی|پوشه طلقی|طلاکوب روی طلق|قیمت کیف سمیناری پاپکو|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

پاکت A4 باجای CD

388-7 کیف طلقی|پوشه طلقی|طلاکوب روی طلق|قیمت کیف سمیناری پاپکو|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

پوشه دو طرف باز ( پوشه L ) 

پوشه یک رو شفاف

 پوشه یک رو شفاف FCوA4

388-9 کیف طلقی|پوشه طلقی|طلاکوب روی طلق|قیمت کیف سمیناری پاپکو|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

پوشه گیره دار دو رنگ

388-10 کیف طلقی|پوشه طلقی|طلاکوب روی طلق|قیمت کیف سمیناری پاپکو|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

  پوشه اندیکس دار سایز A ، F

388-11 کیف طلقی|پوشه طلقی|طلاکوب روی طلق|قیمت کیف سمیناری پاپکو|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

388-12 کیف طلقی|پوشه طلقی|طلاکوب روی طلق|قیمت کیف سمیناری پاپکو|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

پوشه آویز باجای CD(فلزی وپلاستیکی)  پوشه فنردار متالیک(فنروسط و فنربالا)با عطف3سانت 

انواع چاپ روی کیف های طلقی عبارتند از :

الف) طلا کوب : ( بصورت طلا کوب ، نقره کوب ،  رنگی کوب انجام می پذیرد.)

ب) سیلک : ( بصورت رنگهای تفکیکی از 1 تا 4 رنگ انجام می پذیرد.)

پ) چاپ اختصاصی روی طلق : در این روش با توجه به طراحی تائید شده مشتری در کل فضای کالای مورد نظر چاپ به صورت افست انجام می پذیرد. 

مسلما در این روش بدلیل هزینه های ثابت مانند : زینک ، چاپ ، قالب ،لترپرس (ضرب قالب ) بایستی تعداد تولیدی زیاد باشد تا هزینه ها مقرون به صرفه گردد .

جهت اطلاع از لیست قیمت آلبوم فایل ، کیف سمیناری طلقی ، پوشه طلقی ، زیردستی طلقی و دفتر باجلد طلقی با مجموعه طراحی چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس حاصل نمایید .